รังไหมประดิษฐ์ สินค้าโอท็อป ดีมีคุณภาพจาก จากสระบุรี

14 ก.ย. 2564 เวลา 12:39 น.2

วิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์ ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ได้ใช้วัตถุดิบจากรังไหมขยายพันธุ์คุณภาพดี ผลิตรังไหมประดิษฐ์เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช. จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

รังไหมประดิษฐ์ สินค้าโอทอป ดีมีคุณภาพจาก จากสระบุรี

วิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์ ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ได้ใช้วัตถุดิบจากรังไหมขยายพันธุ์คุณภาพดี จากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ(สระบุรี) กรมหม่อนไหม ผลิตรังไหมประดิษฐ์เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช. จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

รังไหมประดิษฐ์ เป็นรังไหมที่เอาเส้นใยหรือเส้นไหมออกไปหมดแล้ว หรือเรียกว่ารังไหมเปล่า รังไหมนี้จะมีลักษณะรูปทรงกลมสีขาว แต่ก่อนนั้นรังไหมเปล่ามักถูกทิ้งไปอย่างไม่มีค่า แต่ต่อมารังไหมนี้ได้ถูกนำมาประดิษฐ์ทำเป็นโคมไฟรังไหมที่เย็บด้วยมือ เป็นชิ้นงานที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับสมาชิกทุกคนและชุมชน นอกจากโคมไฟรังไหมที่สวยงามแล้ว ยังสามารถทำเป็นพวงกุญแจรังไหมที่สวยงาม กระเป๋ารังไหม ที่ใส่กระดาษทิชชู่รังไหม และอีกหลายผลิตภัณฑ์ที่จะตามมาในอนาคต การทำรังไหมประดิษฐ์ในวันที่ว่างจากงานในไร่นาสวนของคนในชุมชนนั้นถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพื่อการเพิ่มรายได้ครัวเรือนอีกด้วย

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง