“ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”2เดือนเงินหมุนเวียนต่อระบบเศรษฐกิจ3,818ล้าน

04 ก.ย. 2564 เวลา 8:43 น.300

ฉายภาพ“ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” 2 เดือนกระทรวงท่องเที่ยวฯเผยนักท่องเที่ยวต่างชาติ2.64หมื่นคนสร้างรายได้ 1,634 ล้าน ก่อให้เเงินหมุนเวียนต่อระบบเศรษฐกิจ 3,818 ล้านบาท

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่าจากสถานการณ์ท่องเที่ยว 2 เดือน ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ระหว่างวันที่1กรกฎาคม-31สิงหาคม 2564 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จำนวนทั้งสิ้น 26,400 คน และนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 

  • นักท่องเที่ยวชาวสหรัฐอเมริกา 3,482 คน
  • สหราชอาณาจักร 3,351 คน
  • อิสราเอล 2,909 คน
  • เยอรมนี 2,092 คน
  • ฝรั่งเศส 2,083 คน 

 

“ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”2เดือนเงินหมุนเวียนต่อระบบเศรษฐกิจ3,818ล้าน

 

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามามีการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 1,634 ล้านบาท

 

  • การใช้จ่ายด้านที่พัก 565 ล้านบาท
  • การซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 376 ล้านบาท
  • การซื้ออาหารและเครื่องดื่ม 350 ล้านบาท
  • ค่าบริการทางการแพทย์และสุขภาพ 229 ล้านบาท
  • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีก 114 ล้านบาท 

“ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”2เดือนเงินหมุนเวียนต่อระบบเศรษฐกิจ3,818ล้าน

ในด้านเศรษฐกิจ การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจำนวน 1,634 ล้านบาท ก่อให้เกิดเม็ดเงินที่หล่อเลี้ยงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตลอดจนมีผลช่วยกระจายประโยชน์ด้านเศรษฐกิจสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร การขนส่งโดยสาร เป็นต้น และธุรกิจอื่นที่เป็นห่วงโซ่อุปทานสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม พลังงาน เป็นต้น

 

“ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”2เดือนเงินหมุนเวียนต่อระบบเศรษฐกิจ3,818ล้าน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งหมด ก่อให้เกิดเป็นรายได้คิดเป็นมูลค่าโดยรวมเท่ากับ 3,818 ล้านบาท ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าเพิ่มต่อระบบเศรษฐกิจเท่ากับ 1,608 ล้านบาท ก่อให้เกิดผลตอบแทนการจ้างงาน 416 ล้านบาท สามารถทำให้เกิดการจ้างงานเต็มเวลาทั้งปี (Full time equivalent) 5,352 คน และภาครัฐเกิดรายได้ในรูปของภาษีในทุก ๆ รอบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 171 ล้านบาท

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง