ล็อกดาวน์ ปิด "เกาะล้าน" พัทยา 14 วันหลังพบติดเชื้อโควิดพุ่ง

10 ส.ค. 2564 เวลา 12:56 น.144

จังหวัดชลบุรี ปิด "เกาะล้าน" พัทยา 14 วัน ระหว่างวันที่ 11 ถึง 24 สิงหาคม 2564 ปิดการท่องเที่ยว100% ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนเกาะล้าน หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

นายบุญเชิด บุญยิ่ง ประธานชุมชนเกาะล้าน  ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการ ปิดเกาะล้าน ระหว่างวันที่ 11 - 24 สิงหาคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ชุมชนเกาะล้าน และได้รับการเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. ปิดการท่องเที่ยวเกาะล้าน 100 %

 

2. มาตรการทางเรือ

 

  •  งดเดินเรือโดยสารประจำทาง จัดให้มีเรืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนในพื้นที่ ในวันจันทร์-ศุกร์ โดยให้ออกจากเกาะล้าน เวลา 07.30 น. และ กลับจากพัทยา เวลา 17.00 น. และงดเดินเรือในวันเสาร์-อาทิตย์ เดินทางได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต จาก ข้อ 3 และ ข้อ 5 แล้วเท่านั้น

 

  •  งดการเดินเรือสปีดโบ๊ทและเรือนำเที่ยวทุกชนิด กรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้เรือสปีดโบ๊ทเดินทางจะต้อง ขออนุญาตก่อนเท่านั้น

 

  •  เรือขนส่งอาหาร และเรือขนส่งวัสดุก่อสร้างให้บริการตามปกติ และให้ปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

3. ในกรณีหากประชาชนในพื้นที่เกาะล้านมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเดินทางไปยังฝั่งพัทยา ให้แจ้งความจำเป็นและขออนุญาตก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชม. โดยไป เช้า-เย็น กลับเท่านั้น ( วิธีขออนุญาตตามภาคผนวกในหนังสือฉบับนี้ )

 

ล็อกดาวน์ ปิด "เกาะล้าน" พัทยา 14 วันหลังพบติดเชื้อโควิดพุ่ง

4. บุคคลที่มีทะเบียนบ้าน ประกอบกิจการ หรือทำงาน ในพื้นที่เกาะล้านแต่มิได้อยู่ที่เกาะล้านหากถ้ามีความจำเป็นจะต้องเดินทางเข้ามายังพื้นที่เกาะล้านจะต้องขออนุญาตก่อนเดินทาง อย่างน้อย 24 ชั่วโมง

 

ทั้งยังจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อมาจากนอกพื้นที่เกาะล้านโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึงเกาะล้าน และต้องยืนยันด้วยเอกสารใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด19 รวมถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนมาแล้ว ก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน

 

5. ในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยตามแพทย์นัด ให้อยู่ในการพิจารณาของศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน

6. การเดินทางเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 กับทางชุมชนเกาะล้าน จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต เนื่องจากเป็นการเดินทางเพื่อกิจกรรมในการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข

 

7. การขนส่งเงินของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตู้ ATM บนเกาะล้านให้ดำเนินการได้ตามปกติ

 

8. ขนส่งและไปรษณีย์ ให้นำส่งจดหมายและพัสดุได้บริเวณท่าเทียบเรือหน้าบ้านเท่านั้น

 

9. เจ้าหน้าที่ที่ต้องลงมาแก้ไขปรับปรุงระบบการติดต่อสื่อสาร โทรคมมาคมบนเกาะล้านให้ดำเนินการได้ตามปกติ

 

10. ให้ประชาชนชาวเกาะล้านทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ/คำสั่ง ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีโดยเคร่งครัด ขอให้ทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564

 

อย่างไรก็ตามพบว่าในพื้นที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 คนแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 หลังจากนั้นได้สอบสวนโรคและตามไปตรวจกลุ่มเสี่ยงในครอบครัว ถึงปัจจุบันได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วจำนวน 20 คน

 

โดยทางสาธารณสุขเกาะล้านกำลังเร่งตรวจเชิงรุก เพื่อแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชน โดยมากักตัวยังโรงแรมที่เป็น Hospital บนฝั่งที่เมืองพัทยา ส่วนกลุ่มเสี่ยงให้กักตัวที่บ้าน เพื่อสังเกตอาการ

 

ปัจจุบันบนเกาะล้านมีคนอยู่อาศัย ประมาณ 6,000 คน แบ่งเป็นประชากรตามทะเบียนบ้าน ประมาณ 3,000 คน มีประชากรแฝงที่มาประกอบธุรกิจและทำงาน ประมาณ 3,000 คน

แท็กที่เกี่ยวข้อง