ฟูจิฟิล์ม เร่งพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์รุกตลาด Healthcare and Medical

02 ส.ค. 2564 เวลา 6:59 น.64

ฟูจิฟิล์ม เดินหน้ารุกธุรกิจด้านดูแลรักษาสุขภาพ Healthcare and Medical- Document Solutionsและ ธุรกิจสิ่งพิมพ์กราฟฟิก

นายซึโตมุ  วาตะนาเบ้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทขยายธุรกิจที่มีความหลากหลายในกลุ่มผลิตภัณฑ์   เพื่อให้มีโอกาสเติบโตในอนาคต  ปัจจุบันเน้นไปที่ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ Healthcare and Medical  ซึ่งครอบคลุมถึง เครื่องมือทางการแพทย์ในการป้องกัน วินิจฉัยโรค และการรักษาโรค  และยังมีกลุ่มธุรกิจอื่น คือ กลุ่มของ Document Solutions และธุรกิจสิ่งพิมพ์กราฟฟิก เครื่องพิมพ์ดิจิทัลบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์

 

"ธุรกิจดูแลสุขภาพทางการแพทย์ ถือเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญ ฟูจิฟิล์มยังคงพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อวงการแพทย์ พร้อมกับการสร้างการจดจำของคนทั่วไปในฐานะผู้นำทางการคิดค้นนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์อย่างครบวงจร"

 

โดยบริษัทได้พัฒนานวัตรรมเทคโนโลยีระดับสูงกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ ซึ่งทางฟูจิฟิล์มนำเทคโนโลยี AI  มาช่วยในการวินิจฉัยและการรักษาโรค ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ได้วินิจฉัยอย่างรวดเร็วและแม่นยำขึ้น ช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาผู้ป่วยง่ายขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา ลดภาระและความเสี่ยงของแพทย์ มุ่งเน้นใน 2 ส่วน คือ ด้านสารสนเทศและด้านอุปกรณ์การแพทย์

 

ฟูจิฟิล์ม เร่งพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์รุกตลาด Healthcare and Medical

ปัจจุบันฟูจิฟิล์มผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ มากมาย อาทิ เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลเคลื่อนที่ หรือ Portable Digital X-Ray FDR Nano, กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร Endoscopy, เครื่องอัลตราซาวนด์ Sonosite, ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ PACS-Picture Archiving and Communication System ระบบการส่งรับ จัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ (Medical Images) ในรูปแบบดิจิตอล ภายใต้เครื่องหมายการค้า Synapse

 

และในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลต่างๆ ได้ให้ความสนใจกับเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิทัล (Portable X-Ray FDR Nano) ที่ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบ AI Technology หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถตรวจภาพรังสีปอดทันท่วงที เพื่อคัดแยกผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลเร็วขึ้น ทำให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจ ซึ่งถือเป็นการช่วยแบ่งเบาการทำงานของแพทย์ได้เป็นอย่างดี

ฟูจิฟิล์ม เร่งพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์รุกตลาด Healthcare and Medical

“ไม่ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะหนักแค่ไหน หรือความต้องการเครื่องมือการแพทย์จะสูงมากเพียงใด ฟูจิฟิล์มจะให้ความช่วยเหลือในด้านอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์และส่งทีมงานของฟูจิฟิล์มลงพื้นที่เสี่ยงเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หน้างานอย่างเต็มที่ มันคือหน้าที่และบทบาทสำคัญของฟูจิฟิล์มที่ต้องดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทย เพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้น”

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง