ด่วน!ไทยไลอ้อนแอร์แจ้งหยุดกิจการชั่วคราวพิษห้ามบินพื้นที่สีแดงเข้ม

31 ก.ค. 2564 เวลา 13:31 น.8.5k

ไทยไลอ้อนแอร์แจ้งหยุดกิจการชั่วคราว จากเหตุสุดวิสัยตามมาตรการของรัฐที่สั่งห้ามบินพื้นที่สีแดงเข้ม ทั้งจนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถทำการบินได้ ยันพร้อมจะกลับมาปฏิบัติการบินทันที เมื่อได้รับอนุญาตจากภาครัฐ

แหล่งข่าวระดับสูงจากสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เปิดเผยกับ"ฐานเศรษฐกิจ"ว่าวันนี้(31กรกฏาคม2564)สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ออกประกาศ แจ้งหยุดกิจการชั่วคราว

 

เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยตามมาตรการของภาครัฐ โดยได้แจ้งพนักงานว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และตามที่มีประกาศมาตรการของภาครัฐ

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนว ปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการ บินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระมาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564

ข้อ 3 ห้ามมิให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศปฏิบัติการบินรับส่งผู้โดยสารเข้าหรือออกพื้นที่ที่ กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะ สิ้นสุดไป หรือมีประกาศอื่นใด

 

จากการติดตามตัวเลขจำนวนยอดผู้ติดเชื้อ รายวันซึ่งยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่มีท่าทีจะลดลงนั้น (อ้างอิง : ศูนย์ ข้อมูล Covid-19 กรมประชาสัมพันธ์)

 

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ซึ่งมีฐานปฏิบัติการในพื้นที่สีแดงเข้ม จึงไม่สามารถปฏิบัติ การบินได้ตั้งแต่วันที่ 21 กรก ฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน และจะยังคงไม่สามารถปฏิบัติการบินได้อิกระยะหนึ่ง ด้วยเหตุดังกล่าว

บริษัทจึงมีคำสั่งให้พนักงานพักงานด้วยเหตุสุดวิสัยนี้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคมเป็นต้นมา โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการเพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนจากสำนักงาน ประกันสังคมให้พนักงาน ทั้งนี้ทางบริษัทจะพิจารณาเงินเยียวยาตามความเหมาะสมให้ต่อไป

 

โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทางสายการบินฯ ขอให้พนักงานทุกท่านเชื่อมั่นว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการระยะ สั้นเท่านั้น และเราพร้อมจะกลับมาปฏิบัติการบินทันที เมื่อได้รับอนุญาตจากภาครัฐ

 

ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ สร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงเพื่อพร้อมกลับมาปฏิบัติการบินอีกครั้ง

ด่วน!ไทยไลอ้อนแอร์แจ้งหยุดกิจการชั่วคราวพิษห้ามบินพื้นที่สีแดงเข้ม

แท็กที่เกี่ยวข้อง