สรุป6สายการบินหยุดบินถึงเมื่อไหร่-มีเงื่อนไขเลื่อนตั๋วอย่างไร

20 ก.ค. 2564 | 23:30 น.

6 สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ไทยเวียตเจ็ท บางกอกแอร์เวย์ส ไทยแอร์เอเชีย ไทยสมายล์ นกแอร์ หยุดบินบินในประเทศถึงเมื่อไหร่ มีเงื่อนไขเลื่อนตั๋วอย่างไร เช็คได้ที่นี่ หลังจากถูกกพท.สั่งห้ามบินตั้งแต่21ก.ค.นี้

จากข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 28) ประกาศ ณ วันที่ 17กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กำหนดมาตรการที่มุ่งลดและจำกัดการเคลื่อนย้าย การเดินทางของบุคคล และการดำเนินกิจกรรมในระบบ ขนส่งสาธารณะให้มากที่สุด

 

ดังนั้นเพื่อลดการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ซึ่งรัฐบาลขอความร่วมมือให้ประชาชน หลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. (CAAT) จึงออกประกาศกำหนดแนวปฏิบัติ

 

โดยสั่งสายการบินห้ามบินในประเทศแล้ว โดยให้หยุดขนส่งผู้โดยสารเดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่สีแดงเข้ม ให้บินได้เฉพาะคาร์โก้ ส่วนเที่ยวบินระหว่างประเทศ กับเที่ยวบินนำร่องเปิดประเทศหรือแซนด์บ็อกซ์ได้รับการยกเว้นบินได้ปกติ มีผล21ก.ค.นี้ 

กพท.สั่่งห้ามสายการบินบินในประเทศ

 

ส่งผลให้ 6 สายการบินได้รับผลกระทบ ที่ต้องยกเลิกบินเที่ยวบินในประเทศกันถ้วนหน้า รวมถึงการออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสาร ในการเลื่อนตั๋วเครื่องบิน มีเงื่อนไขดังนี้

 

สายการบินไทยเวียตเจ็ท ยกเลิกเที่ยวบินในประเทศทุกเส้นทาง  ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.-1ส.ค.64 คงเหลือเฉพาะเที่ยวบินคาร์โก้ และเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ระหว่างประเทศ

 

ผู้โดยสารสามารถเลือกรับมาตรการช่วยเหลือได้ 2 รูปแบบดังนี้
 

 • เลือกเปลี่ยนวันเดินทางได้ฟรี 1 ครั้งในเส้นทางบินเดิม โดยไม่มีค่าธรรมเนียมและส่วนต่างค่าโดยสาร โดยกำหนดวันเดินทางใหม่อยู่ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ยกเว้นช่วงระหว่างวันที่ 12 – 15 สิงหาคม, 13 และ 23 – 25 ตุลาคม, 18 – 21 พฤศจิกายน, 4 – 6, 10 – 12 และ 25 – 31 ธันวาคม 2564) หรือ
 • เลือกเก็บมูลค่าบัตรโดยสารเป็นวงเงิน (Credit Shell) สำหรับชำระค่าบริการของสายการบินในครั้งต่อไป โดยวงเงินมีอายุใช้งานได้ 90 วันนับจากกำหนดวันเดินทางเดิม

ไทยเวียตเจ็ทหยุดบินชั่วคราว

 

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ยกเลิกการให้บริการบางเที่ยวบินในเส้นทางบินกรุงเทพฯ-สมุย (ไป-กลับ) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

 

รวมทั้งเลื่อนกำหนดการเปิดให้บริการในเส้นทางบินต่าง ๆ ที่มีกำหนดเปิดให้บริการในวันที่ 1 สิงหาคมศกนี้ ออกไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง  ได้แก่

 • เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ไป-กลับ)
 • เส้นทางกรุงเทพฯ - ภูเก็ต (ไป-กลับ)
 • เส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ)
 • เส้นทางกรุงเทพฯ - ลำปาง (ไป-กลับ)
 • เส้นทางกรุงเทพฯ - ตราด (ไป-กลับ)  

 

คงเหลือการให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางกรุงเทพฯ - สมุย (ไป-กลับ) เฉพาะเที่ยวบินที่รองรับผู้โดยสารที่ต่อเครื่องมาจากต่างประเทศ (sand box)ให้บริการวันละ 3 เที่ยวบิน และเส้นทางสมุย-ภูเก็ต (ไป-กลับ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการนำร่องเปิดประเทศ (Sandbox) จะให้บริการเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน   

บางกอกแอร์เวย์ส

 

ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการเที่ยวบินดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร หรือสามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารเป็นทราเวลเวาเชอร์ (Travel Voucher) เพื่อใช้ซื้อบัตรโดยสารของสายการ บินฯ สำหรับการเดินทางครั้งต่อไป

 

โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ (คลิ๊ก)  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดกรณีขอเลื่อนการเดินทางโดยยังไม่ระบุวันเดินทางใหม่ (Open ticket) ผู้โดยสารสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มก่อนกำหนดการเดินทาง 24 ชั่วโมง

 

สายการบินฯ จะยึดตามวันที่ในการกรอกแบบฟอร์มจากผู้โดยสาร และให้การดูแลตามลำดับ กรอกแบบฟอร์มคลิ๊ก ผู้โดยสารสามารถติดต่อสายการบินฯ ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

 

 • ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 หรือ 02-270-6699  ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. 
 •  PG Live Chat:  https://bit.ly/PGLiveChatTH 
 • อีเมล: [email protected]  ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน   

 

สายการบินไทยแอร์เอเชีย ยกเลิกเที่ยวบินทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 12-31 ก.ค.64 และมีมาตรการเยียวยา ดังนี้

 

สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทาง ตั้งแต่ 9 ก.ค. - 31 ก.ค. 2564

 • เปลี่ยนวันเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง*
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบิน
 • ไม่มีส่วนต่างราคาค่าโดยสาร
 •  วันเดินทางใหม่ภายใน 30 ก.ย. 2564
 • ทำเองได้ทันที ผ่าน AVA

 

สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทาง ตั้งแต่ 1 ส.ค. - 26 มี.ค. 2565

 • เปลี่ยนวันเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง*
 •  ไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบิน**
 •   อาจมีส่วนต่างราคาค่าโดยสาร
 •  วันเดินทางใหม่ภายใน 26 มี.ค. 2565
 •   ทำเองได้ทันทีผ่านเมนูจัดการบุ๊คกิ้ง หรือ AVA

 

*การเปลี่ยนเที่ยวบินต้องทำไม่ต่ำกว่า 48 ชม. ก่อนกำหนดเดิม เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ
บริษัทฯ **กำหนดเดินทางล่าสุดต้องอยู่ในช่วงที่ระบุ

แอร์เอเชีย

 

สายการบินไทยสมายล์ ยกเลิกเที่ยวบินในประเทศทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.- 3 ส.ค.64

 

สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินมีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 สายการบินไทยสมายล์ได้อำนวยความสะดวกดังนี้

 

 • เปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน (Change Date or Re-route)  โดยต้องทำก่อนเที่ยวบินเดิมออกไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร
 •  เก็บวงเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต (EMD) ไว้ใช้ออกบัตรโดยสารในการเดินทางครั้งต่อไป EMD มีอายุ 365 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ  ซึ่งผู้โดยสารสามารถยื่นความประสงค์ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง คลิ๊ก 

 

ผู้โดยสารสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center) โทร 1181, 02-118-8888 บริการ Live chat บน เว็บไซต์ (คลิ๊ก)

ไทยสมายล์

 

 

สายการบิน ไทยไลอ้อน แอร์ ยกเลิกเที่ยวบินทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.-3 ส.ค.64

 

มาตรการดูแลผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารตามวันดังกล่าว สามารถทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ดังนี้

 

 • ผู้โดยสารสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง หรือเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) เพื่อเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และไม่เก็บค่าส่วนต่าง ยกเว้น ผู้โดยสารที่เลือกเปลี่ยนแปลงวันเดินทางระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2564, 12 – 15 สิงหาคม 2564, 24 – 26 กันยายน 2564, 12 - 14 ตุลาคม 2564, 21 – 26 ตุลาคม 2564, 3 – 7 ธันวาคม 2564, 9 – 13 ธันวาคม 2564 และ 25 – 31 ธันวาคม 2564 ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าส่วนต่าง แต่ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง**
 •  สำหรับผู้โดยสารที่ทำการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 – 3 สิงหาคม 2564 ระบบจะทำการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) โดยอัตโนมัติ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หากผู้โดยสารต้องการเดินทางจะต้องแจ้งความจำนง ที่จะขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หรือ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินประจำท่าอากาศยาน
 • ผู้โดยสารไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินอื่นได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

ไทยไลอ้อนแอร์

 

สายการบิน นกแอร์ ยกเลิกเที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 21-31 ก.ค.64

 

มาตรการดูแลผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารตามวันดังกล่าว สามารถทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ดังนี้

 

 • ผู้โดยสารสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง หรือเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) เพื่อเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และไม่เก็บค่าส่วนต่าง ยกเว้น ผู้โดยสารที่เลือกเปลี่ยนแปลงวันเดินทางระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2564, 12 – 15 สิงหาคม 2564, 24 – 26 กันยายน 2564, 12 - 14 ตุลาคม 2564, 21 – 26 ตุลาคม 2564, 3 – 7 ธันวาคม 2564, 9 – 13 ธันวาคม 2564 และ 25 – 31 ธันวาคม 2564 ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าส่วนต่าง แต่ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง**
 • สำหรับผู้โดยสารที่ทำการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 – 3 สิงหาคม 2564 ระบบจะทำการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) โดยอัตโนมัติ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หากผู้โดยสารต้องการเดินทางจะต้องแจ้งความจำนง ที่จะขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หรือ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินประจำท่าอากาศยาน
 •  ผู้โดยสารไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินอื่นได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

นกแอร์