ทส. ปลื้มภูเก็ตคุณภาพน้ำทะเล-อากาศดี หลังนำร่องภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

02 ก.ค. 2564 เวลา 4:45 น.118

กระทรวงทรัพยากรฯ สั่ง คพ.ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล-อากาศ หลังรัฐเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ด้านคพ.เผยค่าดัชนีอยู่ในเกณฑ์ดี แนะนักท่องเที่ยวเล่นกิจกรรมกลางแจ้งทางทะเลได้

         นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลประกาศโครงการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) นำร่องการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นั้น ได้มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.).ติดตามเฝ้าระวังและตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พบว่า ชายหาดมีคุณภาพน้ำทะเลดี  มีคุณภาพอากาศดี  และเป็นจังหวัดที่สะอาด (เป็นการประเมินเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย) ซึ่งพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวพักผ่อนในพื้นที่ที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ทส. ปลื้มภูเก็ตคุณภาพน้ำทะเล-อากาศดี หลังนำร่องภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า จากฐานข้อมูล คพ.พบว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปีที่แล้ว( 2563) ค่าเฉลี่ย 24 ชม. มีค่า 4- 35 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม. )(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ค่าเฉลี่ยรายปี 15 มคก./ลบ.ม. และ ปีนี้ ( 2564) ค่าเฉลี่ย 24 ชม. ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีค่า 10- 41 มคก./ลบ.ม. (พบเกินค่ามาตรฐาน 1 วัน มีค่า 61 มคก./ลบ.ม.) ทั้งนี้ วันนี้ (2 ก.ค. 64) คุณภาพอากาศในจังหวัดภูเก็ตอยู่ในระดับดีมาก  ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ โดยปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดได้ 14 มคก./ลบ.ม. 

 

ทส. ปลื้มภูเก็ตคุณภาพน้ำทะเล-อากาศดี หลังนำร่องภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์
ทั้งนี้คุณภาพน้ำทะเลจังหวัดภูเก็ต มีจุดเก็บตัวอย่างน้ำทะเลทั้งหมด 20 จุด พบว่า ในปี 2563 มีค่าดัชนีคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์พอใช้ – ดีมาก ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี (ร้อยละ 60) โดยบริเวณที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้แก่ หาดในหาน (ตอนกลาง) และค่าดัชนีคุณภาพน้ำทะเลปี 2564 ช่วงฤดูแล้ง (เก็บตัวอย่างระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม) ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี (ร้อยละ 80) 

สำหรับคุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายหาดต่างๆ พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล เหมาะสมต่อกิจกรรมนันทนาการทางทะเล ยกเว้นหาดราไวย์ที่พบพารามิเตอร์แบคทีเรียเอ็นเทอโรคอกไคเกินค่ามาตรฐานฯ อย่างต่อเนื่อง จึงควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมทางน้ำ จังหวัดภูเก็ต มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดี ทั้งในด้านความสะอาด คุณภาพอากาศดี และคุณภาพน้ำทะเลดี เหมาะสำหรับกับการท่องเที่ยวและพักผ่อนเป็นอย่างดี 

ทส. ปลื้มภูเก็ตคุณภาพน้ำทะเล-อากาศดี หลังนำร่องภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์


 อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด  และเพื่อให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีและยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต้องขอความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยวและทุกภาคส่วนในการร่วมกันปกป้องคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อมลพิษทั้งด้านน้ำ อากาศ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง