"เนชั่น" จ่ายโบนัสพิเศษ 1 เดือน "ฉาย" ลั่นสร้างสรรค์สื่อ เคียงข้างประชาชน

01 ก.ค. 2564 เวลา 7:15 น.545

“เนชั่น”ประกาศจ่ายโบนัสพิเศษ 1 เดือน เพื่อขอบคุณและสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน ที่ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19 และ วาระครบรอบ 50 ปี ’ฉาย’ ลั่นสืบทอดเจตนารมผู้ก่อตั้งนำสถาบันสื่อ”เครือเนชั่น”มั่นคงแข็งแรง และเป็นที่พึ่งพาของประชาชนและสังคมไทย

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) ออกประกาศ เลขที่ 034/2564 เรื่อง การจ่ายเงินพิเศษประจำปี 2563 ใจความว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้เตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเป็นวงกว้างและต่อเนื่อง โดยการปรับแผนธุรกิจและกระบวนการทำงาน ทำให้พนักงานส่วนใหญ่ต้องปรับตัว พัฒนาตนเองให้มีความสามารถที่หลากหลาย สามารถทำงานได้อย่าง multi-skilled  

ฉาย บุนนาค

เพื่อเป็นการขอบคุณและเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่ตั้งใจ ทุ่มเท และร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ ช่วยกันปรับลดต้นทุน และร่วมกันฝาฟันวิกฤตในช่วงปีที่ผ่านมา จนผลประกอบการในปี 2563 มีผลการดำเนินงานเป็นกำไร ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการจ่ายเงินพิเศษ สำหรับการปฏิบัติงานของพนักงาน ในปี 2563

โดยกำหนดการจ่ายเงินพิเศษ คือ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จำนวนเงินพิเศษ 1 เดือนของเงินเดือน ให้แก่พนักงานประจำและมีอายุงานครบ 1 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส่วนพนักงานที่พ้นระยะทดลองงาน แต่อายุงานไม่ถึง 1 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะได้รับเงินพิเศษตามสัดส่วน

นายฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง มีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในอุดมการณ์ในการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนที่ดี มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมกันต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายใน จนบรรลุผลสำเร็จมาได้ด้วยดี

นอกจากนี้ในโอกาส ครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งเนชั่น ในวันที่ 1 ก.ค.2564 นายฉาย ได้ระบุว่า ย้อนกลับไปเมื่อ 50 ปีก่อน ในปีพุทธศักราช 2514 บนบริบทของสังคมไทยในสมัยนั้น  ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายมิใช่น้อย ในการที่นักอุดมการณ์กลุ่มหนึ่งจะกล้าสรรค์สร้างองค์กรสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยและต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย ให้เกิดขึ้นมาได้

จากวันนั้น จนถึงวันนี้ จากเสาเอกต้นแรกที่เริ่มต้นมาจากอุดมการณ์ สื่อเครือเนชั่นได้เดินทางเคียงคู่สังคมไทย บนทุกหน้าแห่งประวัติศาสตร์ ด้วยจิตวิญญานที่ตั้งมั่นในการทำหน้าที่นักสื่อสารมวลชนที่ดี และมีความเป็นมืออาชีพ

ตลอดเวลา 50 ปี “เนชั่น” ได้พัฒนาและยกระดับจากองค์กร เป็นสถาบัน พร้อมทั้งได้ผลิตบุคลากรคุณภาพด้านสื่อสารมวลชนมามากมาย จากรุ่นสู่รุ่น จากสื่อสิ่งพิมพ์สู่โทรทัศน์ จากโทรทัศน์สู่ออนไลน์

แน่นอนว่าบนเส้นทางที่ยาวนานนี้ สื่อเครือเนชั่น ไม่ต่างจากทุกสรรพสิ่งบนทฤษฎีแห่งการดำรงอยู่ เราต้องเผชิญกับวิกฤติปัญหา และการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจในหลายยุคสมัยนับตั้งแต่ยุคราชาเงินทุน ยุคต้มยำกุ้ง จนถึง Hamburger Effect และล่าสุดพิษเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19

นอกจากวิกฤติด้านเศรษฐกิจที่กล่าวมาแล้วนี้ เรายังต้องเผชิญกับวิกฤติปัญหาในอีกมากมายหลายมิติ เช่น วิกฤติจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างเฉียบพลัน หรือ ที่เราเรียกกันว่า "Digital Disruption" และวิกฤติแรงกดดันจากผู้มีอำนาจรัฐ ที่กดดันเราทั้งในระบบและนอกระบบ ทั้งทางตรงและทางลับ เพราะการทำหน้าที่นักสื่อสารมวลชนที่รายงานข่าวด้วยความตรงไปตรงมาของพวกเรา

อย่างไรก็ตาม แม้เราจะต้องพบเจอปัญหาใดๆ เราก็ไม่เคยละทิ้งซึ่งอุดมการณ์ในการทำหน้าที่นักสื่อสารมวลชนที่ดี มีมาตรฐาน และดำรงไว้ซึ่งจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาข่าวที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

ในด้านธุรกิจและความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เราตั้งใจที่จะพัฒนาองค์กรที่มุ่งเน้นความมั่นคงมากกว่าความมั่งคั่ง เรามุ่งเน้นคุณภาพและคุณธรรมมาก่อนเงินปันผล เพราะเราเชื่อว่าองค์กรที่ดีควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นที่ตั้ง สื่อที่ดีแม้เรตติ้งจะต่ำกว่ารายการบันเทิง แต่สื่อที่ดี ประชาชนก็จะให้ความเคารพและเหลียวแลเสมอ 

“ผมในฐานะผู้นำองค์กร ผู้รับไม้ต่อจากผู้ก่อตั้ง ขอรับปากทุกท่านว่าจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในการนำพา สถาบันสื่อเครือเนชั่นให้มั่นคงแข็งแรง และยืนหยัดเคียงข้างประชาชน สังคมไทย อย่างมุ่งมั่น สร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบ"

แท็กที่เกี่ยวข้อง