“พาณิชย์”ปั้น CEO GenZ รองรับวิถี New normal

21 มิถุนายน 2564

พาณิชย์ เดินหน้าปั้น CEO GenZ ตั้งแต่รั้วมหาวิทยาลัย หวังรองรับวิถี New normal

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มีการปรับยุทธศาสตร์รองรับวิกฤติโควิด-19 และรูปแบบการทำธุรกิจและค้าขายยุคใหม่ New normal โดยมุ่งเน้นการปั้นนักธุรกิจยุคใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินมาต่อเนื่องหลังรับนโยบายโดยมีเป้าหมายปี 2564 จำนวน 12,000 คน หลังจากพบว่าพฤติกรรมการบริโภคของประชากรทั่วโลกนั้นเปลี่ยนไป มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออนไลน์ที่มากขึ้น รวมถึงธุรกิจที่เปลี่ยนเป็น Online business Matching หรือ OBM มากขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย

“พาณิชย์”ปั้น CEO GenZ รองรับวิถี New normal

 

 

ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้มีโครงการ From Gen Z to be CEO ปั้นนักรบการค้ารุ่นใหม่หรือนักธุรกิจยุคใหม่โดยร่วมงานกับ 93 สถาบันชั้นนำทั่วประเทศในระดับมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวะทั้งนี้เพื่อให้ความรู้เรื่องการค้า การทำธุรกิจส่งออก เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารในอนาคต ในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์  โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนกว่า 9,063 ราย จากเป้าหมายปี 2564 ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 12,000 รายและในจำนวนนี้เรียนจบหลักสูตรไป 2,365

 

 

นอกจากนี้ มีกำหนดการเรียนเพิ่มต่อไป คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 13 - 22 มิ.ย.  ,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก สถาบันอาชีวะภาคเหนือ 6 - 8  ก.ค. ,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด สถาบันอาชีวะภาคอีสาน 13- 15 ก.ค.  วิทยาลัยวิทยาลัยศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อยุธยา สถาบันอาชีวะภาคกลาง 19 - 21  ก.ค.,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช สถาบันอาชีวะภาคใต้  26 - 28 ก.ค.,มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 - 6 ส.ค. ,มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  17 – 19 ส.ค.,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3  - 30 ส.ค.,มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 17 ส.ค. - 1 ก.ย.,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 - 5 และ 11 - 12 ก.ย.,และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 7 - 10 ก.ย.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เร่งปั้น CEO Gen Z 1.2 หมื่นราย ลุยค้าออนไลน์เพิ่มรายได้ประเทศ

“พาณิชย์-ก.ศึกษาฯ” จับมือ ปั้น CEO Gen Z เป้า 1.2 หมื่นคนในปีหน้า