svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย" บรรลุข้อตกลง วางแผนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

14 มิถุนายน 2564

“สมาคมชาวนา” ดี๊ด๊า บรรลุข้อตกลง “ประภัตร” วางแผนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 ล้านตัน ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย  ร่วมประชุมหารือ เรื่อง การวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี2564/65 โดยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมกับสมาคมที่เกี่ยวข้องในเรื่องข้าว

 

ประภัตร โพธสุธน นั่งเป็นประธานในที่ประชุม

 

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย  เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึง ประเด็นการหารือในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอกับความต้องการใช้ของชาวนา ได้มีการวางแผนในการผลิตพันธุ์หลัก พันธุ์คัดและพันธุ์จำหน่าย โดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในส่วนนี้ที่ประชุมได้กำหนดว่าจะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์จำหน่ายที่มีกระบวนการผลิตที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยาย  ชั้นพันธุ์หลัก  และชั้นพันธุ์คัด จากกรมการข้าว  ซึ่งผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจะต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายจากกรมการข้าวพร้อมทั้งมีบาร์โค้ดที่มาของเมล็ดพันธุ์ด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวนา และเป็นการตอบโจทย์ทางการตลาดของผู้ส่งออก

 

โดยแยกกลุ่มการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวออกเป็น 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมไทย  ข้าวขาวพื้นนุ่ม ข้าวขาวพื้นแข็ง และข้าวเหนียว ในเบื้องต้นคาดว่ามีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับปลูกต่อปีรวมทั้งสิ้นประมาณ 1 ล้านตัน ในจำนวนนี้จำนวนนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ชาวนามีอยู่แล้วประมาณ 5 แสนตัน ส่วนที่จัดหาเพิ่ม 5 แสนตัน จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งสมาคมชาวนาฯเห็นด้วย เพราะที่ผ่านมา สมาคมชาวนาฯและสมาคมผู้รวบรวมฯ ก็ได้ทำงานประสานกันมาโดยตลอด

 

ร่วมบ้นทึกประวัติศาสตร์

 

นายปราโมทย์  กล่าวว่า ผมในฐานะนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย รู้สึกพอใจและดีใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมล็ดพันธุ์ข้าวถือเป็นหัวใจสำคัญในการเพาะปลูกข้าว  โดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพ การผลิต ผลผลิตที่ดี นำไปสู่การลดต้นทุน  และการกระจายเมล็ดพันธุ์ให้กับชาวนาอย่างเพียงพอและทั่วถึง  ซึ่งการร่วมมือกัน ระว่างภาครัฐ คือ กรมการข้าว และศูนย์ข้าวต่างๆที่อยู่ในการดูของกรมการข้าว

 

อีกทั้งยังมีสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งหมดถือเป็นการทำงานที่สอดประสานอย่างครบวงจร  ทั้งนี้ขอชื่นชมท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างดียิ่งและจริงจัง ทั้งนี้สมาคมชาวนาฯคาดหวังให้แนวทางที่หารือในวันนี้ บรรลุเป้าหมายดังที่หารือ และมีผลดำเนินการอย่างรวดเร็ว