เม็ดเงินโฆษณา พ.ค พุ่งสวนโควิด โต 27%

14 มิถุนายน 2564

 นีลเส็น เผยเม็ดเงินโฆษณา 5 เดือนแรกโต 7%  มูลค่ากว่า 44,956 ล้านบาท สื่อทีวีครองสัดส่วน 60%

นีลเส็น ประเทศไทย ร่วมมือกับสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อโฆษณาแห่งประเทศไทย (MAAT) เปิดเผยว่า ภาพรวมการใช้จ่ายเงินโฆษณาปี 2021 ช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม มีการเติบโตเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยมูลค่าอยู่ที่ 44,956 ล้านบาท ซึ่งสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุด 60%

เม็ดเงินโฆษณา พ.ค พุ่งสวนโควิด โต 27%

ขณะที่ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น +27% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยอุตสาหกรรมหลักได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (Food&Beverage) มูลค่า 8,106 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33%กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและเครื่องสำอาง (Personal Care & Cosmetic) มูลค่า 6,587 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17%

เม็ดเงินโฆษณา พ.ค พุ่งสวนโควิด โต 27%

กลุ่มยานยนต์ (Automotive) มูลค่า 2,769 ล้านบาท เริ่มฟื้นตัวเพิ่มขึ้น 3% ขณะที่กลุ่ม Media & Marketing ซึ่งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจการขายตรงมูลค่า 5,026 ล้านบาท ลดลง 3% และกลุ่มยา (Pharmaceuticals) มูลค่า2,324 ล้านบาท ลดลง 1%  

ในส่วนของบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในปี 2021 โดย 3 ลำดับแรกได้แก่

บริษัท  UNILEVER (THAI) HOLDINGS CO.,LTD. มูลค่า 2,168 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 33%โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดคือ คอมฟอร์ท อัลตร้าแคร์ ทางสื่อทีวี 48 ล้านบาท รองลงมาคือ คนอร์ สูตรใหม่  ทางสื่อทีวี 25 ล้านบาท

เม็ดเงินโฆษณา พ.ค พุ่งสวนโควิด โต 27%

บริษัท NESTLE(THAI) CO.,LTD. มูลค่า 1,355 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 73% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดคือไมโล ทางสื่อทีวี 24 ล้านบาท รองลงมาคือเนสกาแฟ ทริปเปิ้ล เอสเปรสโซ่ ทางสื่อทีวี 22 ล้านบาท

บริษัท PROCTER & GAMBLE (THAILAND) มูลค่า 1,004 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว27% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดคือ รีจอยส์ ทางสื่อทีวี 29 ล้านบาท รองลงมาคือ พริงเกิ้ล ลุคใหม่ ทางสื่อทีวี 23 ล้านบาท              

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :