svasdssvasds

กระทุ้ง ตั้งไข่ “สนง.พืชเศรษฐกิจฯ”

20 พ.ค. 2564 เวลา 13:33 น. 1.4k

​​​​​​สนง.พืชเศรษฐกิจฯ เคว้ง พ้น 180 วัน ยังไร้วี่แวว ตั้งไข่ “เฉลิมชัย” ร่อนหนังสือ นายกรัฐมนตรี เร่งตั้งไข่ ตาม ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งสำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. ....

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับแจ้งจากเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่า ได้รับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดตั้งสำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. .... แล้ว และได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็น ล่าสุดเรื่องอยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น มีความคืบหน้าตามลำดับ

 

เฉลิมชัย สมมุ่ง

 

นายเฉลิมชัย สมมุ่ง ผู้เสนอร่าง พ.ร.บ. บัญญัติจัดตั้งสำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. ....มีรายชื่อผู้สนับสนุนจำนวนกว่า 1.5 หมื่นราย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” วันนี้ (20 พ.ค.64)  ได้ทำหนังสือ ลงเลขที่ วกท.015/2564 เรื่องติดตามร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. ถึง พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี นับตั้งแต่ได้ส่งหนังสือขอความความเหลือ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 130 วัน ผ่านไปแล้ว แต่ยังไม่ความช่วยเหลือใดใด

 

สำหรับ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดตั้งสำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. .... มาจากการทำประชาพิจารณ์และมาจากความต้องการของประชาชนทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล ของประเทศไทย และทำตามขั้นตอนการเสนอกฎหมายของภาคประชาชนทุกขั้นตอน

 

แต่ต้องมาติดขั้นตอนการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีอยู่คนเดียว ซึ่งที่จริงนายกรัฐมนตรีควรเห็นใจประชาชนนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่รัฐสภา เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาพิจารณา ดำเนินตามขั้นตอนต่อไป  ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนโดยส่งเรื่อง ร่าง พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าวนี้เข้าสู่การพิจารราของรัฐสภาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป สาเหตุที่ต้องส่งมาให้นายกรัฐมนตรี ต้องอนุมัติ เพราะ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด