svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดตัว “ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน” ประจำปี 2564

29 มีนาคม 2564

ก.เกษตรฯ คัดสรร “ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน” ประจำปี 2564 เผย 3 สาขา เกษตรดีเด่น “สุชล” น้อมนำศาสตร์พระราชา พลิก 1 ไร่ สร้างรายได้ 2 แสนบาท “สิทธิพงษ์-ฉัตรกมล” ปลื้ม ที่สุดของชีวิต

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการ ส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ได้มีประกาศแต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564 สาระสำคัญก็เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณควงามดี มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการ และสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ และความสามารถสู่สังคม

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อที่9 (1) แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน พ.ศ. 2551 ประกอบมติคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ในคราวประชุมครั้งที่1/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564 จำนวน 3 สาขา ดังนี้

 

1.ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายสุชล สุขเกษม จังหวัดสมุทรสงคราม

2.ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ได้แก่ นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล  (นายก สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยจังหวัดชุมพร

3.ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชุนและเครือข่าย ได้แก่ นายสิทธิพงษ์ อรุณรักษ์ จังหวัดชุมพร

 

 

“ฐานเศรษฐกิจ” ได้สัมภาษณ์ 3 ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ถึงความรู้สึกที่ได้รับการแต่งตั้ง“ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน” ประจำปี 2564 เริ่มจาก นายสุชล สุขเกษม กล่าวถึงความรู้สึกว่า ตื่นเต้นมาก รู้สึกอยากจะกระโดดลงไปในคลองเลย ซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเก็บข้อมูล ซึ่งไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ เพราะตอนแรกเห็นว่า 77 จังหวัดเอาแค่คนเดียว

สุชล สุขเกษม

 

“ผมมีพื้นที่ 1 ไร่ สามารถสร้างรายได้ 2 แสนบาทต่อปี ซึ่งก่อนหน้านี้ ย้อนไปเมื่อปี 2558 ในหลวงรัชกาลที่9  ท่านทรงประทับที่ รพ.ศิริราช ท่านทรงทอดพระเนตรรายการทีวีช่องหนึ่ง ท่านเลยส่งมหาดเล็กมาดูงานที่แปลงผมว่ามีวิธีการทำอย่างไร ได้ ถึง 2 แสนบาท ขณะที่พระองค์ท่านทำได้ 1 แสนบาทต่อปี (มหาดเล็กเล่าให้ฟัง)”

 

นายสุชล กล่าวอีกว่า หลังจากนั้นปี 2559 ท่านสวรรคต ปี 2560 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้หน่วยงานของพระองค์ท่านค้นหาพสกนิกรที่ทำการเกษตรตามรอยของในหลวงรัชกาลที่9 พระองค์ท่านจะให้รางวัล ซึ่งผมก็ได้รับรางวัลนี้ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่พระราชวังสวนจิตรลดา นี่คือความภาคภูมิใจที่ได้ดำเนินตามรอยในหลวงรัชกาลที่9 ทำให้ประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้

 

สิทธิพงษ์ อรุญรักษ์

เช่นเดียวกับ นายสิทธิพงษ์ อรุณรักษ์  กล่าวถึงความรู้สึกว่า ดีใจ  เป็นเกียรติมาก ในนามของเกษตรกร และยินดีที่ได้รับตำแหน่งนี้ รู้สึกดีใจมากๆ และภูมิใจ ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดชุมพรทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และที่ทำอยู่ จะเป็นปราชญ์หรือไม่ ผมทำอยู่แล้ว ผมทำตลอด และก็ทำต่อไป ไม่ว่าจะได้เป็นหรือไม่ ย้ำว่า “ผมทำอยู่แล้ว”

 

ฉัตรกมล มุ่งพยาบาล

 

ปิดท้าย นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล  และนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย กล่าวว่า การได้รับรางวัลนี้ ที่สุดของชีวิตแล้ว เป็นบทบาทหน้าที่ของการทำงานอย่างต่อเนื่องในงานสาธารณะของการส่งเสริมอาชีพดูแล สร้างความยั่งยืนอาชีพในสวนทุเรียน เมื่อได้รับตำแหน่งแล้วก็จะทำหน้าที่ที่ทำอยู่แล้วก็คือทำต่อไปอย่างต่อเนื่อง แล้วทำให้ยั่งยืน และมั่นคงในอาชีพนี้ต่อไป