svasdssvasds

‘รมว .เฉลิมชัย’ สั่งคุมเข้มห้ามตัดทุเรียนอ่อนขาย หวั่นฉุดราคาทุเรียนตกต่ำ

27 มี.ค. 2564 เวลา 4:44 น. 555

‘รมว .เฉลิมชัย’ สั่งคุมเข้มเกษตรกรห้ามตัดทุเรียนอ่อนขายเด็ดขาด หวั่นฉุดราคาทุเรียนตกต่ำหลังพบลักลอบตัดทุเรียนอ่อนออกต่างประเทศ หวั่นทุบตลาดทุเรียนไทยเตือนหากตรวจพบฟันไม่เลี้ยงโทษจำคุก 3 ปี

    นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่มีข่าวว่ามีขบวนการลักลอบตัดทุเรียนอ่อนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงออกมาขายจำนวนมาก โดยบางส่วนมีขบวนการลักลอบส่งออกไปยังต่างประเทศนั้นล่าสุด ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร เข้าดำเนินการตรวจสอบเป็นการเร่งด่วนโดยเฉพาะล้งที่ส่งออก และให้รายงานมาที่กระทรวงเกษตรฯเป็นการเร่งด่วนหากพบว่ามีการลักลอบตัดทุเรียนอ่อนจริง จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ โดยร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ 

 

      โดยใช้บทลงโทษทางกฎหมายได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพหรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเป็นมาตรการทางอาญา 

       นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรได้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และเข้าสุ่มตรวจทุกล้งทุเรียน หากพบทุเรียนอ่อนจะมีการแจ้งเตือน และถ้ายังมีการกระทำผิดมาตรฐานซ้ำๆ ก็จะมีการพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรองของล้งต่อไป

 

      อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคมของทุกปีจะเป็นช่วงที่ทุเรียนเริ่มออกสู่ตลาด โดยเฉพาะทุเรียนภาคตะวันออกในช่วงต้นฤดูกาลจะมีราคาสูงเนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดยังมีปริมาณน้อย ประกอบกับมียอดสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านพ่อค้าคนกลางและล้งอีกจำนวนมาก เป็นโอกาสของเกษตรกรที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น อาจเกิดแรงจูงใจให้รีบตัดทุเรียนออกขายในช่วงนี้เพื่อทำกำไร ในขณะที่ทุเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ครบอายุการเก็บเกี่ยว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยในเรื่องคุณภาพของทุเรียนและผลกระทบด้านการตลาดจึงขอย้ำว่าการตัดทุเรียนอ่อน หรือด้อยคุณภาพออกจำหน่ายนั้น ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกและพ่อค้าคนกลางที่รับมาจำหน่ายมีความผิดตามกฎหมายและเป็นการทำลายความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคและอาจส่งผลให้ราคาทุเรียนตกต่ำลงและสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนเองในระยะยาวด้วย

     ทั้งนี้หากเกษตรกรมีผลผลิตที่พร้อมตัดจำหน่ายก่อนวันที่ 10 เมษายน 2564 หากต้องการจะตัดจำหน่ายจะต้องแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร หรือเกษตรอำเภอก่อนตัด ซึ่งจะช่วยควบคุมคุณภาพผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดได้อีกทางหนึ่ง

"สำหรับผลเสียหายที่เกิดจากการขายทุเรียนอ่อน นอกจากจะทำลายความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าเกษตรของผู้บริโภคภายในประเทศแล้ว ยังจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อตลาดส่งออกอีกด้วย เนื่องจากในอนาคตอันใกล้ประเทศคู่แข่งของไทยอย่างเวียดนามและกัมพูชาจะสามารถผลิตทุเรียนคุณภาพได้มากขึ้น และมีความได้เปรียบทุเรียนไทย เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่ำกว่า อีกทั้งที่ตั้งยังอยู่ใกล้ประเทศจีนที่เป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทยมากกว่าด้วย ซึ่งหากยังมีการลักลอบส่งออกทุเรียนอ่อนไปตลาดต่างประเทศ จะทำให้ทุเรียนไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับประเทศคู่แข่งในไม่ช้า"นายเฉลิมชัย กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด