svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“ปริญญ์”ถก“เอกชน”ผลัดดันอุตสาหกรรมโกโก้ไทย

15 มีนาคม 2564

“ปริญญ์”หารือรัฐ“เอกชน”ผลักดันอุตสาหกรรมโกโก้ไทย ช่วยครบทั้งซัพพลายเชน และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีภาครัฐและเอกชน อาทิ บริษัท แกลโลไทย จํากัด เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เข้าร่วมหารือในประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมโกโก้ไทย และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานในช่วงที่ผ่านมา 

นายปริญญ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมที่สำคัญ อาทิ นายฌอง หลุยส์ เกรนดอร์จ กรรมการผู้จัดการบริษัท แกลโลไทย จํากัด นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่ง 
โดยมีสาระสำคัญคือ การร่วมหารือประเด็นพัฒนาอุตสาหกรรมโกโก้ไทยในระยะยาว ตั้งแต่การปลูกตลอดจนการทำตลาดในอนาคต การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการหารือร่วมกันในครั้งนี้ จะทำให้ทุกโครงการที่วางไว้สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรไทย

         ผลัดดันอุตสาหกรรมโกโก้ไทย              

       ผลัดดันอุตสาหกรรมโกโก้ไทย

นายฌอง หลุยส์ เกรนดอร์จ กล่าวถึงประเด็นความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมโกโก้ ว่า ปัจจุบันความต้องการซื้อโกโก้จากทั่วโลก มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่ประเทศไทยยังมีกำลังการผลิตโกโก้ที่น้อยอยู่ และขายให้ผู้ซื้อในกลุ่มที่จำกัดวงเล็ก เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ เกษตรกรยังไม่มีองค์ความรู้ในการปลูกและด้านการตลาด แกลโลไทยในฐานะที่ทำธุรกิจด้านช็อกโกแลตในไทยมานานกว่า 27 ปี มีความยินดีที่จะช่วยสร้างศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรไทย และสร้างจุดแข็งให้อุตสาหกรรมโกโก้ไทยมีคุณภาพและได้ราคาสูงขึ้นจากตลาดปลายนํ้า รวมทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในประเทศ และสร้างสินค้าส่งออกที่เป็นเอกลักษณ์ 

ในขณะเดียวกันก็มีแผนจะรับซื้อเมล็ดโกโก้จากเกษตรกรไทยด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การจะทำสิ่งเหล่านี้มาใช้ จะต้องทราบก่อนว่ามีพื้นที่ใดบ้างที่สามารถปลูกโกโก้ได้ตามต้องการ จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

                                                   ผลัดดันอุตสาหกรรมโกโก้ไทย

พร้อมกันนี้ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจการเกษตร ยังได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนนำเสนอแนวทางการพัฒนาด้านเกษตรอื่นๆ รวมทั้งได้ติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงาน พบประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่นำเสนอการให้เกษตรกรรอบพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ตั้งแต่การปลูกพืช ขายส่งสินค้า ตลอดจนช่วยกันพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตรและการท่องเที่ยว การดำเนินนโยบายตลาดนำการผลิตในช่วงวิกฤติโควิด-19 ปี 2563 ที่สร้างมูลค่าการเติบโตได้มากถึง 275 ล้านบาท 

ทั้งนี้ยังได้มีการสรุปผลงาน ที่ทางคณะธุรกิจเกษตรฯ ได้ประสานการช่วยเหลืออุตสาหกรรมปลากะพง จ.ฉะเชิงเทรา ไปยังกระทรวงพาณิชย์ ด้วยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในระยะสั้น และจัดหานโยบายกระตุ้นให้คนไทยบริโภคเนื้อปลาภายในประเทศในระยะยาว 

รวมถึงโครงการ AGTECH 4 OTOP ที่ประสบความสำเร็จในการเชื่อมต่อเกษตรกรท้องถิ่น ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีกับสตาร์ทอัพที่มีความพร้อม การเดินหน้าโครงการ CHANGE 2021: Visual Character Arts เพื่อสร้างรายได้ที่ดีขึ้นให้กลุ่มศิลปินจากการสร้างสรรค์คาแรคเตอร์ใหม่ และผลักดันให้เกิดการเกิดธุรกิจภายใต้การจดลิขสิทธิ์ เป็นต้น