svasdssvasds

สวพส.ปั้น“กัญชง” พืชเศรษฐกิจใหม่

05 มี.ค. 2564 เวลา 7:13 น.

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) เดินหน้าวิจัยกัญชง มั่นใจคัดสายพันธุ์ใหม่อีก 5 สายพันธุ๋ใน 3 ปี เร่งถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิต-แปรรูปเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) เดินหน้าวิจัยกัญชง มั่นใจคัดสายพันธุ์ใหม่อีก 5 สายพันธุ๋ใน 3 ปี เร่งถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิต-แปรรูปเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (สวพส.) เผยว่า ได้วิจัยและพัฒนากัญชง มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน โดยมุ่งพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป การตลาด และสนับสนุนการผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ถูกต้องตามกฏหมาย โดยระยะแรกมุ่งการใช้ประโยชน์ด้านเส้นใย และต่อมาได้ขยายการวิจัยและพัฒนาด้านสาร CBD เมล็ด และส่วนประกอบต่าง ๆ

 

วิรัตน์ ปราบทุกข์

ผลการวิจัยสามารถพัฒนาพันธุ์เฮมพ์ 4 พันธุ์ และได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร สำหรับผลิตเส้นใย มีปริมาณสารเสพติดตํ่า รวมทั้งเมล็ดมีคุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถผลิตเพื่อการบริโภคได้ และคาดว่าจะได้สายพันธุ์ใหม่ ๆ เพิ่มอีก 5 พันธุ์ ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ ได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ระบบการปลูกภายใต้การควบคุมตามกฎหมาย รวมทั้งการแปรรูปเส้นใยเฮมพ์ และส่วนอื่น ๆ ของเฮมพ์ ส่งผลให้มีการแก้ไขกฎหมายและข้อกำหนด/ระเบียบต่าง ๆ ให้สามารถปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจได้

การส่งเสริมการปลูกแก่เกษตรกรที่ได้รับอนุญาตปลูกสำหรับฤดูการผลิต 2564 มีเมล็ดพันธุ์ค่อนข้างจำกัด เพราะไม่ได้สำรองไว้ก่อนกฎหมายอนุญาต สำหรับฤดูการผลิต 2565-2566 ซึ่งจะได้สำรวจปริมาณและคุณภาพแล้ว จะส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปลูกเฮมพ์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ และส่วนประกอบของเฮมพ์ที่ไม่จัดเป็นยาเสพติดจำหน่าย โดยจะเริ่มรับแผนความต้องการจากผู้สนใจในเดือน เมษายน 2564 นี้ เมล็ดกัญชง

กัญชง

“ด้วยคุณสมบัติอันหลากหลายของกัญชงหรือเฮมพ์ที่มีความยืดหยุ่น ทนทาน แข็งแรง ให้เส้นใยที่ยาว นำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน สวพส. พร้อมเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูล การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ และขั้นตอนการปลูกให้แก่เกษตรกร บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยราชการ วิสาหกิจชุมชนหรือภาคเอกชนที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคต” 

 

หน้า 17 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,658 วันที่ 4 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด