พิษโควิดฉุดเที่ยวบินหด สนามบินสุวรรณภูมิ รุดปรับปรุงผิวทางขับ

24 ม.ค. 2564 เวลา 7:15 น.1.1k

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฉวยจังหวะพิษโควิด เที่ยวบินหด เดินหน้าตามแผนปรับปรุงคุณภาพทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) รวมถึงถนนภายในเขตการบิน(Service road) เพื่อปรับปรุงพื้นผิว เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในระยะยาว เริ่มงานม.ค.-ก.ค.นี้

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดำเนินการตามแผนงานปรับปรุงเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับพื้นผิวทางขับเข้าสู่ หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) และถนนภายในเขตการบิน(Service road) ในช่วงเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในระยะยาวและให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จะดำเนินโครงการงานซ่อมแซมพื้นผิวทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) T4, T5, T6, T7, T8, T11 และ T12 และถนนภายในเขตการบิน(Service road) ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2564

พิษโควิดฉุดเที่ยวบินหด สนามบินสุวรรณภูมิ รุดปรับปรุงผิวทางขับ

 

โดยแบ่งพื้นที่ซ่อมแซมออกเป็น 11 พื้นที่ รวมระยะเวลาการปรับปรุงประมาณ 151 วัน โดยการปรับปรุงนี้เป็นการดำเนินงานในระยะกลางตามแผนงาน โดย ทสภ.จะมีการรื้อพื้นผิววัสดุแอสฟัลต์เดิมออกบางส่วน และปูพื้นผิววัสดุแอสฟัลต์ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งจะทำให้พื้นผิวทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) มีความคงทน แข็งแรงยิ่งขึ้น สามารถรองรับการขับเคลื่อนของอากาศยานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 

นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ กล่าวว่า ทสภ.ได้มีการดำเนินงานตามแผนการซ่อมแซมครั้งนี้เพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้บริการของผู้โดยสาร ณ ทสภ. ประกอบกับในช่วงนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ทำให้มีปริมาณจราจรทางอากาศ การจราจรภาคพื้น และการใช้บริการทางขับหลุมจอดอากาศยานน้อยลง

 

ทำให้ทสภ. สามารถบริหารจัดการหลุมจอดและเส้นทางการจราจรภาคพื้นของอากาศยานได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้การปิดพื้นที่ทางขับและหลุมจอด อากาศยานเพื่อดำเนินการปรับปรุงมีข้อจำกัดลดลง สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการโดยไม่กระทบต่อการให้บริการผู้โดยสาร

 

นอกจากการให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องพื้นผิว ทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาสยาน (Taxilane) และถนนภายในเขตการบิน(Service road) ซึ่งเป็นการดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพของท่าอากาศยานในระยะยาวแล้ว ระหว่างการดำเนินการภายใต้โครงการข้างต้น ทสภ. มีมาตรการระยะสั้นรองรับ  โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง หากได้รับแจ้งหรือตรวจพบความชำรุดบกพร่อง จะทำการปิดพื้นที่เพื่อซ่อมแซมพื้นผิวอย่างเร่งด่วนในทันที

 

อีกทั้งเพื่อให้การดูแลคุณภาพพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยานอยู่ในมาตรฐานสูงสุด ทสภ.ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาคุณภาพผิวทางวิ่งทางขับและลานจอดอากาศยาน ทสภ. โดยมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ (Airline Operators Committee : AOC) เพื่อรายงานและประเมินสถานการณ์ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ ทสภ. เป็นประจำทุกสัปดาห์ด้วย

 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นในการด้านความปลอดภัยของอากาศยานและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารดั่งคำขวัญของ ทอท. “ปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการคือหัวใจ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กางแผนขยายสนามบินสุวรรณภูมิ 6 หมื่นล้าน“อนุทิน” คุมบังเหียน

ทอท.ปรับแผนซ่อมรันเวย์ สนามบินสุวรรณภูมิ ลดเหลือ2ปี

"ศักดิ์สยาม"หนุนทอท.สร้างนอร์ทเทอร์มินัล 4.2หมื่นล.ขยายสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิเที่ยวบินหด71.1%

ทอท.จะขาดทุนครั้งแรกในรอบ40ปี แต่ยังเดินหน้าขยายสนามบิน

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง