ข่าวดี “สุนทร” แจ้ง 15 ม.ค.เช็กสิทธิ์บัตรสีชมพู รับเงินประกันรายได้ยางพารา

29 ธ.ค. 2563 เวลา 11:40 น. 2.5k

“บัตรสีชมพู” ลุ้น ข่าวดี บอร์ดสุนทร แจ้ง 15 ม.ค.นี้ ตรวจสอบสถานะรับสิทธิ์ เงินประกันรายได้ยางพารา ได้รับเงินแน่ ในส่วนของ “น้ำยางสด” และ “น้ำยางก้อนถ้วย” ยกเว้นยางแผ่นดิบ ที่ราคาสูงกว่าราคาประกัน

ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่3 พ.ย.2563 เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2 สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย(กยท. ) ทั้งบัตรสีเขียวและบัตรสีชมพูซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางภายในวันที่15 พฤษภาคม2563 จำนวน1,834,087 รายพื้นที่สวนยางกรีดได้18,286,186.03 ไร่กำหนดระยะเวลาประกันรายได้6 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2563–มีนาคม2564 ราคายางที่ประกันรายได้กำหนดให้ยางแผ่นดิบคุณภาพดีอยู่ที่60.00 บาท/กิโลกรัมน้ำยางสด(DRC 100%) 57.00 บาท/กิโลกรัมและยางก้อนถ้วย(DRC 50%) 23.00 บาท/กิโลกรัมส่วนปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ผลผลิตยางแห้ง20 กก./ไร่/เดือนยางก้อนถ้วย40 กก./ไร่/เดือนรายละไม่เกิน25 ไร่โดยแบ่งสัดส่วนรายได้แก่เจ้าของสวน60% และคนกรีด40% ล่าสุดเคาะจ่ายส่วนต่างประกันราคายางมา2 งวดแล้วใครยังไม่ได้รับเงินอ่านที่นี่

สุนทร รักษ์รงค์

 

นายสุนทร รักษ์รงค์ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) เผยถึงความคืบหน้าเงินประกันรายได้ยางพารา ที่รับเงินโอนงวด 2 ในวันนี้ โดยเฉพาะชาวสวนยางที่เคยได้เฟสแรก ทั้งบัตรสีเขียวและชมพู  ส่วนคนที่ไม่ได้เฟสแรกต้องรอ เพราะ ติดปัญหาการรับรองสิทธิเข้าร่วมโครงการ จากคณะทำงานระดับตำบลที่ไม่แล้วเสร็จ แต่คาดว่าน่าจะเรียบร้อยภายใน 15 มกราคม 2563 ซึ่งรวมไปถึงคนกรีดยางบัตรสีชมพู ด้วย

 

แต่สำหรับคนที่เคยได้เฟสแรก เงินงวด 1และ2 ยังไม่เข้าบัญชี  สันนิษฐานได้ว่าอาจจะไปเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น เพิ่มแปลง ขอปลูกแทน เปลี่ยนชื่อนามสกุล  หรือไปปิดบัญชี ธ.ก.ส. .และกรณีอื่นๆ เช่น เจ้าของเสียชีวิต ติดคุก ไปต่างประเทศ เจ็บป่วย อย่างไรก็ดีหากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ กยท.สาขาที่ท่านมีทะเบียน

 

“ผมอยากให้ทุกคนทำสวนยางยั่งยืน คือทางออกของรายได้ที่แท้จริง  มองว่าการประกันรายได้จึงเป็นเพียงการเยียวยาชั่วคราวในยามยาก เหมือนยาพาราเซตามอล แก้ปวดไข้ แต่รักษาโรคไม่หายขาด”


 

อย่างไรก็ดีพี่น้องชาวสวนยางลองตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.rubber.co.th/gir/index เบื้องต้นก่อนหากสงสัยหรือไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กยท. สำนักงานใหญ่  กยท.จังหวัด/ กยท. สาขาทั่วประเทศ

 

เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินประกันราคาข้าวยางพาราได้ทางแอปพลิเคชันธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด24 ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านLINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการBAAC Connect

 

 

 

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา สามารถตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินด้วยตัวเอง ที่ chongkho.inbaac.com จากนั้นให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13 หลักเสร็จแล้วกดค้นหาหากเงินเข้าระบบแล้วจะมีการแจ้งว่าโอนเรียบร้อยแล้วแต่หากยังไม่เข้าให้รอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งธ.ก.ส.จะทำการโอนให้เสร็จสิ้นภายใน3 วันทำการ