‘อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์’ ตั้งการ์ดสูง 6 กฎเหล็ก เข้ม 30 มาตรการ

23 ธ.ค. 2563 เวลา 5:57 น. 125

“อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์” ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยเข้ม 6 กฎเหล็ก 30 มาตรการ พร้อมขานรับมาตรการล็อกดาวน์จังหวัดสมุทรสาคร ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขามหาชัย จนถึง - 3 มกราคม 2654 ยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 และสร้างความปลอดภัยแก่ลูกค้า

นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร และอีกหลายพื้นที่ในขณะนี้ การเปิดให้บริการอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์  ทุกสาขาทั่วประเทศ ดำเนินมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 6 กฎเหล็กภายใต้ 30 มาตรการ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยในทุกๆ การช้อป โดยขณะนี้มีสาขาที่ปิดให้บริการชั่วคราว 1 สาขา ที่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขามหาชัย จนถึง- 3 มกราคม 2654  เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงและสอดรับกับการประกาศมาตรการล็อกดาวน์จังหวัดสมุทรสาคร 14 วันจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

 

สำหรับ 6 กฏเหล็ก 30  มาตรการความปลอดภัย ประกอบด้วย 1.การตรวจคัดกรองก่อนเข้าอาคาร โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายลูกค้าก่อนเข้าภายในเข้าอาคาร หากมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ไม่อนุญาตให้เข้า และขอความร่วมมือลูกค้ากลับมาใช้บริการใหม่เมื่ออุณหภูมิปกติ พร้อมกับมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้บริการ ขณะที่ก่อนเข้าสู่อาคารลูกค้าต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการ 2.ระบบควบคุมกำกับ ติดตามทางอินเด็กซ์ฯ ขอความร่วมมือลูกค้าลงทะเบียนในสมุดบันทึก ชื่อ-สกุล เบอร์โทรติดต่อ และเพิ่มบริการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้าใช้บริการ ซึ่งในกรณีตรวจพบภายหลังว่ามีกลุ่มเสี่ยง/ผู้ติดเชื้อเข้ามาในร้านจากรายงานของภาครัฐบริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือตามมาตรการของรัฐ เช่น ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ตรวจหาเชื้อโควิด

​3.ลดความแออัด ในจุดบริการต่างๆทุกพื้นที่ โดยกำหนดการเว้นระยะห่างทางสังคม 1.5 เมตร (Social Distancing) ในจุดยืนรอคิว เช่น จุดรับชำระเงิน จุดสั่งอาหาร และเครื่องดื่ม ซึ่งจะทำสัญลักษณ์ที่พื้นไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งจุดนั่งรอรับบริการ เช่น แผนก Designer ออกแบบ, ร้านคาเฟ่ จัดโต๊ะและเก้าอี้ จัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ด้วยเช่นเดียวกัน ขณะที่บริเวณบันไดเลื่อน ในการขึ้น-ลง ให้ยืนเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 2 ขั้น ในส่วนของลิฟท์ ทำสัญลักษณ์การยืนที่พื้นภายในลิฟท์ และระยะการยืนรอคิวเข้าลิฟท์ โดยมีระยะห่างระหว่างกัน และจำกัดจำนวนลูกค้าที่เข้าร้าน 1 คน ต่อพื้นที่ขาย 20 ตร.ม. พร้อมกับการจัดทำระบบคิว ในการให้คำปรึกษาและออกแบบ โดยให้นัดหมายล่วงหน้า

 

4.สะอาดปราศจากเชื้อโรค การให้บริการของอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ทุกสาขา จัดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณประตูทางเข้า-ออก, จุดให้บริการลูกค้า, จุดรับชำระเงิน,จุดบริการอาหาร และเครื่องดื่ม และมีเจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดทุกพื้นที่ขายด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์  70% ขึ้นไป รวมทั้งทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง ทุก 1 ชั่วโมง เช่น ลูกบิดประตู, ที่จับราวบันได, ปุ่มกดลิฟท์,ห้องน้ำ, รถเข็นสินค้า, แคชเชียร์, จุดบริการลูกค้าและเน้นบริเวณพื้นที่ห้องตัวอย่างสำหรับเด็ก, ร้านอาหาร และจุดบริการน้ำดื่ม 

 

นอกจากนี้ ยังทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกคืนหลังปิดให้บริการ การจัดให้มีสบู่ล้างมือบริเวณห้องน้ำ และพร้อมใช้งานตลอดเวลา บริการถุงใส่เงินทอนให้ลูกค้า และบริการตัวช่วยในการกดปุ่มในลิฟท์แทนการใช้นิ้วสัมผัส  

เพื่อลดการสัมผัสในทุกการให้บริการและรองรับกับไลฟ์สไตล์ของคนในสังคมยุค Cashless Society อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ มุ่งส่งเสริมการใช้ Cashless และ E-Payment ในการชำระเงินโดยไม่ต้องสัมผัสธนบัตร หรือการ์ด และมีบริการเช็คหมายเลขสมาชิก Joy Card ผ่านเบอร์โทรศัพท์ การแลกคะแนนด้วยการแจ้งหมายเลขบัตรประชาชนแทนการใช้บัตรสมาชิก และสามารถสมัครสมาชิก Joy Card ด้วยตนเองผ่าน [email protected] Indexlivingmall    

 

ขณะที่ระบบหมุนเวียนอากาศตามมาตรฐาน จะเติมอากาศเข้าภายในอาคารเพื่อหมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ให้บริการตลอดเวลา ในด้านของการประชาสัมพันธ์ในระหว่างที่ลูกค้าใช้บริการ จะมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเรื่องมาตรการเพื่อความความปลอดภัยในการใช้บริการในร้านทุก 15 นาที การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรการเพื่อความความปลอดภัยในการใช้บริการในร้านตามจุดต่างๆ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เรื่องการดูแลตนเองให้ห่างไกลโรคโควิด19

 

ความปลอดภัยในทุกกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ สำหรับกฎเหล็กที่ 5.ให้ความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าวัยอื่นๆ จึงจัดช่องทางพิเศษสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปบริเวณจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และจุดชำระเงิน (ในบางสาขาตามความเหมาะสมของพื้นที่) 

 

และ 6.มั่นใจในพนักงาน พนักงานทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่สาขาก่อนเข้าอาคารทุกวัน สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยพนักงานแคชเชียร์, จุดบริการลูกค้า, บริการออกแบบ และผู้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายลูกค้า สวมใส่ Face shield ตลอดเวลา ส่วนพนักงานแคชเชียร์ สวมถุงมือยาง และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง หลังสัมผัสเหรียญและธนบัตร มีระบบการแจ้งและติดตามการเดินทางของพนักงานเมื่อพนักงานเดินทางข้ามจังหวัด หรือเดินทางไปต่างประเทศด้วยรถสาธารณะ หรือเครื่องบิน ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้มั่นใจในมาตรการที่เราดำเนินการมาอย่างเข้มข้น รวมถึงปฏิบัติตามระเบียบของทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด  เพื่อดูแลความปลอดภัยแก่ทุกท่าน  ท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนให้ร่วมก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด

 

ช่วงสิ้นปี ยังได้จัดแคมเปญ ‘Gift of Happiness 2021’ ภายใต้แนวคิด Share a Wish, Share a Gift  แชร์ความสุขด้วยหัวใจ ร่วมสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งโดยนำเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่เป็นเทรนด์ใหม่ ที่ทุกคนสามารถนำมาเป็นของขวัญส่งมอบความสุขให้กับทุกคน พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ลดสูงสุด 60% ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2563-6 ม.ค. 2564  ที่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ทุกสาขา (ยกเว้นสาขามหาชัย) 

แท็กที่เกี่ยวข้อง