“ตลาดยิ่งเจริญ”  ปิดขายโซนอาหารทะเล 14 วัน

22 ธ.ค. 2563 เวลา 9:55 น. 1.4k

​​​​​​​โควิด พ่นพิษ “ตลาดยิ่งเจริญ” สั่งปิดขายโซนอาหารทะเล 14 วัน ส่วน โซนอื่น เปิดขายปกติ

จากเหตุการณ์ที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่โดยมีต้นทางอยู่แหล่งจำหน่ายสินค้าทะเล จังหวัดสมุทรสาคร (มหาชัย) ตลาดยิ่งเจริญร่วมมือกับผู้ค้าอาหารทะเลจำนวน 30 ราย เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามวิธีการทางการแพทย์ โดยได้รับการอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตบางเขน ร่วมกับ กองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

 

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563  ตลาดยิ่งเจริญ  โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ว่า  นับต่อจากนี้ ผู้ค้า ผู้ช่วย และแรงงานจะทำการพักการขาย กักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรค ตามหลักการแพทย์ จำนวน 14 วัน ทางตลาด ฯ ขอขอบพระคุณผู้ค้า ตลอดจนประชาคมในตลาดยิ่งเจริญทุกท่าน ที่ความเข้าใจและตระหนักถึงสถานการณ์นี้อย่างดียิ่ง โดยพวกเราจะร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน เอาชนะความร้ายกาจของโรคร้ายนี้ ด้วยการร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมปฏิบัติตามมาตรการ อย่างเห็นใจซึ่งกันและกัน นำมาซึ่งชัยชนะ “ให้พวกเรา เจริญยิ่ง ยิ่งเจริญ ตลอดไป“

 

พร้อมกันนี้ทางตลาด ฯ ถือโอกาสนี้เรียนประชาสัมพันธ์กับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ ว่าทางตลาดฯ ยังคงให้บริการปกติกว่า 97%  ทั้งนี้ทางตลาด ฯ ขอยืนยันในความร่วมมือภาครัฐ และการแสดงความพร้อม รับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการรักษามาตรฐานการควบคุมดูแลการแพร่ระบาคของโรค เพื่อ “ดำรงความเป็นแหล่งอาหารให้ประชาชนสืบไป”