10 ธุรกิจรุ่ง-ร่วง ปี63 “ยูทูบเบอร์” มาแรง

22 ธ.ค. 2563 เวลา 9:15 น. 934

หอการค้าเผย 10ธุรกิจ ดาวรุ่ง-ร่วง ธุรกิจจัดทำคอนเทนต์ อย่าง ยูทูบเบอร์ มาแรงในปีนี้ เป็นอันดับ2 รองจาก ธุรกิจทางการแพทย์-ความงามยังครองอันดับ1 ธุรกิจมาแรงแห่งปี ส่วนธุรกิจดาวร่วง  ธุรกิจเช่าหนังสือ ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐาน และเครื่องโทรสาร ร่วงแรง

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ กล่าวถึงการวิจัยทางธุรกิจ ว่า ศูนย์พยาการณ์ฯ  ได้สรุปธุรกิจเด่นในปี 2564 พบธุรกิจ 10 ธุรกิจเด่น คือ  1. ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงามธุรกิจ ,ธุรกิจอีคอมเมริ์สหรือธุรกิจที่ทำการซื้อขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์  2.ธุรกิจแพลตฟอร์ม หรือธุรกิจตัวกลางหรือตลาดกลางทางด้านอิเล็กทรอนิกส์  ,ธุรกิจจัดทำคอนเทนต์ ยูทูบเบอร์ การรีวิวสินค้าจากคนดัง 3.ธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือการแพทย์ 4.ธุรกิจเวชภัณฑ์ยา, ธุรกิจการขายส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ ,ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์ ,ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิเคราะห์และจัดการข้อมูล (Big Data Analysis ) 

 10 ธุรกิจรุ่ง-ร่วง ปี63  “ยูทูบเบอร์” มาแรง

6. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ,ธุรกิจอาหารเสริมและสุขภาพ 7.ธุรกิจ Street food และ Food truck  8. ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ และเดลิเวอรี่ ,ธุรกิจด้าน fintech และการชำระเงินผ่านระบบเทคโนโลยี ,ธุรกิจพลังงาน 9.ธุรกิจตู้หยอดเหรียญ เช่น ร้านสะดวกซัก เครื่องเติมเงิน เครื่องเติมน้ำ เป็นต้น 10. ธุรกิจที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/บัญชี ,ธุรกิจออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ แพ็กเกจจิ้ง ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ได้รับคะแนนเกิน 80  คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในทั้งด้านยอดขาย ต้นทุน  กำไรสุทธิ ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงและภาวการณ์แข่งขัน ความต้องการ ความสอดคล้องกับกระแสนิยม

 10 ธุรกิจรุ่ง-ร่วง ปี63  “ยูทูบเบอร์” มาแรง

         “ธุรกิจดาวรุ่งที่เข้ามาติดลำดับในปี 2564 จากที่ไม่ติดลำดับในปี 2563 คือธุรกิจจัดทำคอนเทนต์ เช่น ยูทูบเบอร์ การรีวิวสินค้าโดยเนตไอดอลบ่งบอกถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคว่านิยมติดตามโลกออนไลน์ การซื้อของออนไลน์มากขึ้น จากการระบาดของโควิด-19  ซึ่งธุรกิจที่มีอนาคตส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการปรับตัวของประชาชนรับกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงหลังผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ” นายธนวรรธน์ กล่าว

 

 โดยมีปัจจัยบวกที่สนับสนุนธุรกิจดาวรุ่ง เช่น การเริ่มมีและใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19  มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มของเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัว มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงปลายปีหลังมีวัคซีน กำลังซื้อของประชาชนฐานรากที่เพิ่มขึ้นตามมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และมาตรการประกันราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น ขณะที่ปัจจัยลบก็เช่น สถานการณ์โควิด-19  ยังมีอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนแล้ว ความเปราะปรางทางการเมืองทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนลดลง  สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังคงมีความเปราะปรางโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกจากสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งเงินบาทแข็งค่าเร็วกว่าปกติ และมีแนวโน้มจะแข็งค่าต่อเนื่อง  และหนี้เสียของสถาบันการเงินมีโอกาสเพิ่มสูง เป็นต้น

 10 ธุรกิจรุ่ง-ร่วง ปี63  “ยูทูบเบอร์” มาแรง

ส่วน 10 อันดับธุรกิจดาวร่วงของปี 2564 คือ 1.ธุรกิจเช่าหนังสือ ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐาน และเครื่องโทรสาร 2. ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ความจำ เช่น ซีดี ดีวีดี เป็นต้น 3.ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และวารสาร 4.ธุรกิจร้านให้บริการอินเตอร์เนต ,ธุรกิจคนกลาง 5.ธุรกิจดั้งเดิมไม่มีดีไซน์และใช้แรงงานเยอะ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น ,ธุรกิจผลิต6.เสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ใช้แรงงานจำนวนมากและขายในประเทศ ,ธุรกิจหัตถกรรม เฟอร์นิเจอร์ไม้ 7.ธุรกิจซ่อมรองเท้า 8.ธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิม ธุรกิจเรื่องปั้นดินเผา และเซรามิก 9.ธุรกิจผักและผลไม้อบแห้ง 10.ธุรกิจร้านถ่ายรูป

 10 ธุรกิจรุ่ง-ร่วง ปี63  “ยูทูบเบอร์” มาแรง

  ส่วนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  มี 10 ธุรกิจคือ 1.ธุรกิจสายการบิน 2.ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ 3.ธุรกิจโรงแรม 4.ธุรกิจของที่ระลึก 5.ธุรกิจจัดการประชุมและแสดงสินค้า 6.ผับ บาร์ สถานที่ท่องเที่ยวกลางคืน 7.ธุรกิจสปา 8.อสังหาริมทรัพย์แนวดิ่ง 9.ธุรกิจภาพยนตร์ และ10.ร้านอาหารและภัตตาคาร