พรุ่งนี้ ชงผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม “ปิดตลาดปลาสหกรณ์แม่กลอง” หลังโควิด ลาม

21 ธ.ค. 2563 เวลา 11:15 น. 16.0k

“มงคล-สมพร” บอสใหญ่ ตลาดปลาสหกรณ์แม่กลอง พรุ่งนี้ ชงคณะกรรมการ-ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม ปิดตลาดปลา หลังมหาชัย สั่งล็อกดาวน์ทั้งจังหวัด หลังโควิดลาม ห้ามคนเข้า-ออก ไม่ใช่แค่แรงงานต่างด้าว ด้านผู้ว่าฯ รอฟังเหตุผล

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อวัส COVID-19 หรือ โควิด-19 ภายในบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร และเริ่มขยายเป็นวงกว้าง ซึ่งนโยบายของจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เฝ้าระวังและควบคุมให้มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยให้ตลาดปลาสหกรณ์แม่กลอง รับซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ ให้มีความเหมาะสมกับมาตรการควบคุมป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ที่สามารถควบคุมดูแลได้

 

เดิมคณะกรรมการสหกรณ์แม่กลอง จำกัด ได้ประชุมหารือกับผู้ประกอบการแพปลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 โดยความเห็นชอบให้ถือปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยให้ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง รับซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำให้มีความเหมาะสมกับมาตรการควบคุมดูแลได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามนโยบาย กำหนดจำนวนรถตู้ปลาที่จะเข้ามาซื้อขายในตลาดปลาสหกรณ์ฯไม่เกินวันละ 45 ตู้  ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 22  ธ.ค. เป็นต้นไป

 

สมพร สมุทรโสภากุล

 

 

ล่าสุดนายสมพร สมุทรโสภากุล ประธานกรรมการสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” จากผลกระทบโควิด ทำให้สมุทรสาคร ล็อกดาวน์ทั้งจังหวัดไม่ใช่เฉพาะแรงงานต่างด้าว นั้นทำให้ตลาดปลาสหกรณ์แม่กลอง มีการประเมิน สถานการณ์แล้วคาดว่าจะขาย วันนี้ และ พรุ่งนี้อีก 1 วันแล้วจะ "ปิดตลาด" ทันที อย่างไรก็ดีจะต้องรอมติในวันพรุ่งนี้ เวลา 07.30 น. ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แม่กลอง จำกัด จะขอมติของคณะกรรมการที่จะปิดตลาด แล้วถึงจะแจ้งประกาศให้สมาชิก และผู้ประกอบการแพปลาให้รับทราบ แล้วสาเหตุที่ปิดเพราะว่า ทางมหาชัยถูกล็อกดาวน์ แล้วตลาดต้องพึ่งห้องเย็นตลาดมหาชัย แล้วห้องเย็นมาไม่ได้ ปลาที่ซื้อขาย ไม่มีห้องเย็นเก็บ ปลาก็จะเน่าเสียหายทั้งหมด จึงถูกปิดโดยอัตโนมัติ


 

มงคล สุขเจริญคณา

 

 

สอดคล้องกับนายมงคล สุขเจริญคณา ที่ปรึกษาประธานกรรมการสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด กล่าวว่า หลังจากเมื่อคณะกรรมการมีมติเรียบร้อยแล้ว จะเดินทางไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประมาณเวลากว่า 8 โมงเช้า เพื่อเสนอขอปิดตลาดสหกรณ์แม่กลอง  เนื่องจากรถที่มาจากมหาชัย เข้ามาไม่ได้เลย พอมาไม่ได้แม่ค้า กว่า 70% อยู่ตลาดมหาชัย กลุ่มนี้ก็เข้ามาไม่ได้ ดังนั้นในวันพรุ่งนี้ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 จะเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเสนอปิดตลาด แล้วจะพยายามให้เวลาพวกที่อยู่กลางทะเลให้เคลียร์สินค้าก่อน ถ้าไม่ทันก็ให้เก็บวัตถุดิบไว้ในเรือก่อน แต่เสนอปิดตลาดปลาสหกรณ์แม่กลอง  จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันพรุ่งนี้แน่นอน

 

ชรัส บุญณสะ

 

ขณะที่ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  กล่าวสััน ว่าหากคณะกรรมการของตลาดสหกรณ์แม่กลอง จะเข้ามาหาเพื่อเสนอ "ปิดตลาดปลาสหกรณ์แม่กลอง" จะรับฟังแนวความคิดที่มาและวัตถุประสงค์ของการปิดตลาด เป็นอย่างไร