เคลียร์ “เงินประกันรายได้ยางพารา” ได้รับสิทธิ์ แต่เงินไม่เข้า ได้รับเมื่อไร?

17 ธ.ค. 2563 เวลา 4:10 น. 15.9k

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคายางพารา" งวด1 ได้รับสิทธิ์ แต่ตรวจสอบสถานะการโอน https://chongkho.inbaac.com/ แต่เงินยังไม่เข้า กยท.ไขข้อข้องใจ ต้องทำอย่างไร เช็กที่นี่ม้วนเดียวจบ

ความคืบหน้า โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายเงินตาม แก่เจ้าของ สวนยางและคนกรีดยาง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ อันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยประกันราคายางพาราแผ่นดิบ 60 บาท/กก. น้ำยางสด 57 บาท/กก. และยางก้อนถ้วย 23 บาท/กก. เป้าหมายเกษตรกร 1.83 ล้านราย วงเงินกว่า 9,700 ล้านบาท ดีเดย์ โอนเงินรอบแรกไปแล้ว นั้น เมื่อเงินเข้าบัญชีของแล้วสามารถตรวจสอบสถานะโอนเงินที่ https://chongkho.inbaac.com/ แต่ก็ยังมีเกษตรกรกว่า 4 แสนราย ได้รับสิทธิ์ แต่ยังไม่ได้รับเงิน เพราะอะไร

 

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่2

 

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัดเลย  แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้  สำหรับการจ่ายเงิน ตุลาคม 63 - มีนาคม 64 รวม 6 เดือน (6ครั้ง) โดยแบ่งเป็น กลุ่มที่1.กลุ่มที่ขึ้นทะเบียน/แจ้งข้อมูลก่อน 12 สิงหาคม 2562 และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ระบบจะทำการจ่ายเงินให้เลยโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนรับรองสิทธิ์เหมือนระยะที่ 1 ตรวจสอบได้ที่ https://chongkho.inbaac.com/ ส่วนท่านที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพิ่มเติมแปลง เจ้าของแปลงเสียชีวิต จะต้องผ่านขั้นตอนการรับรองสิทธิ์เหมือนระยะที่ 1 เสียก่อน เงินจะยังไม่เข้า

 

กลุ่มที่2. คือกลุ่มที่ขึ้นทะเบียน/แจ้งข้อมูล 12 สิงหาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2563 กลุ่มนี้ต้อง "รอที่บ้านก่อน" ยังไม่ต้องมาติดต่อ ทางพนักงานกำลังดำเนินการดึงข้อมูลรายชื่อเพื่อนำไปตรวจสอบรับรองสิทธิ์เหมือนเช่นระยะที่ 1 อันนี้เงินก็ยังไม่เข้านะ ให้รอฟังผู้ใหญ่บ้านประกาศ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

​​​​​​ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคายางพารา" งวด2 ล่าสุด

เงิน "ประกันรายได้ยางพารา" ธ.ก.ส. แจ้งโอนยืนยัน กว่า 9 แสนราย

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร “ประกันรายได้ยางพารา” งวด1 “ยางก้อนถ้วย” จ่ายสูงสุด 3,910 บาท

กลุ่มที่3. กลุ่มที่มีทั้งบัตรเขียว บัตรชมพู ในคนๆเดียวกัน  ทั้งนี้ทั้งสองอย่างสิทธิ์รวมกันไม่เกิน 25 ไร่

 

กลุ่มที่4. กลุ่มที่ขึ้นทะเบียน/แจ้งข้อมูล หลัง 15 พฤษภาคม 2563 ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

 

สำหรับสิ่งที่ไม่เหมือนโครงการระยะที่ 1 ได้แก่ ระยะที่2 การจ่ายเงินจะจ่ายทุกเดือน แต่ระยะที่1 จ่าย 2 เดือนครั้ง ที่ได้รับในระยะที่ 2 จึงดูน้อยกว่า ส่วน ราคายางอ้างอิง ปีนี้นี้สูงกว่าปีที่แล้วมาก เงินที่เราได้จึงดูน้อยลง  อย่างไรก็ตามพนักงาน กยท.จ.เลย จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด ขอความร่วมมือทุกท่านทำตามกูฏกติกา งานจะได้ไปรวดเร็ว เงินท่านก็จะได้เร็ว

 

เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลสวนยางไว้กับ กยท.สามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่2  ได้ที่ลิงค์  http://www.rubber.co.th/gir/index/

 

 

เคลียร์ “เงินประกันรายได้ยางพารา” ได้รับสิทธิ์ แต่เงินไม่เข้า ได้รับเมื่อไร?

เคลียร์ “เงินประกันรายได้ยางพารา” ได้รับสิทธิ์ แต่เงินไม่เข้า ได้รับเมื่อไร?

 

 

 

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรชาวสวนยางต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่การปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยเป็นสวนยางพาราอายุ 7 ปีขึ้นไป ที่เปิดกรีดแล้ว   รายละไม่เกิน 25 ไร่ กำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ ผลผลิตยางแห้ง (DRC 100%) จำนวน 20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน และผลผลิตยางก้อนถ้วย (DRC 50%) จำนวน 40 กิโลกรัม/ไร่/เดือน ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทยจะทำการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์ พร้อมทั้งประมวลผล ส่งมายัง ธ.ก.ส. เพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเงินค่าประกันรายได้ในแต่ละเดือน = (ราคายางที่ประกันรายได้-ราคาอ้างอิงการขาย) X ปริมาณผลผลิตยางตามเนื้อที่กรีดยาง

 

โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ หากเจ้าของสวนกรีดเองจะได้รับส่วนต่างประกันรายได้ทั้งจำนวน กรณีจ้างกรีดยาง เจ้าของสวนยางจะได้ร้อยละ 60 และคนกรีดจะได้ร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด โดยมีการประกาศราคากลางอ้างอิงทุกเดือน และจะมีการจ่ายเงิน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และกรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect   จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีของแล้ว หรือ คลิก  https://chongkho.inbaac.com/