ธ.ก.ส. แจ้ง “เงินช่วยชาวนา” ไร่ละ 500 บาท ยังโอนไม่สำเร็จ

16 ธ.ค. 2563 เวลา 10:05 น. 11.8k

"เงินช่วยเหลือชาวนา" ไร่ละ 500 สูงสุดครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท  เช็กด่วน ธ.ก.ส. แจ้งโอนไม่สำเร็จ พบปัญหาเกษตรกรเสียชีวิต บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหว เตรียมส่งรายชื่อเกษตกรให้สาขา ยืนยันตัวตน พร้อมจ่ายทันที

ความคืบหน้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563/64 ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน วงเงินกว่า 28,000 ล้านบาท ล่าสุด เกษตรกรหลายคน ได้ตรวจสอบสถาะการโอนเงิน ผ่านลิงค์  https://chongkho.inbaac.com/  หรือ คลิกที่นี่ บ่นเพียบว่า ทำไมยังไม่ได้รับเงินเลย เกิดอะไรขึ้น

 

 

แหล่งข่าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ความจริง การจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 500 บาท ทาง ธ.ก.ส.ได้โอนให้เกษตรกรไปเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว 4.5 ล้านครัวเรือน ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร แต่ล่าสุด ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ ว่ายังโอนไม่สำเร็จ จำนวนหนึ่ง แต่ไม่มาก สาเหตุที่ยังโอนให้เกษตรกรไม่สำเร็จ  กำลังเคลียร์ปัญหา อาทิ บางคนบัญชีไม่เคลื่อนไหว  หรือมีเสียชีวิต เป็นต้น ในขณะนี้กำลังรวบรวมรายชื่อ เพื่อส่งให้สาขานั้นของ ธ.ก.ส. เพื่อไปติดประกาศรายชื่อ แล้วให้เกษตรกร หรือ ทายาทที่เสียชีวิต มาแสดงหลักฐานยืนยันตัวจน เมื่อแน่ชัดแล้ว ธ.ก.ส.จะโอนช่วยเหลือชาวนาให้ทันที

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สามารถตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินรายได้ข้าวด้วยตัวเอง ดังนี้

 

  • เมื่อกดเข้าไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ดังกล่าว จะมีช่องให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 

  • เมื่อใส่ครบกดค้นหา

 

  • หากเงินเข้าระบบแล้วจะมีการแจ้งว่าโอนเรียบร้อยแล้ว แต่หากยังไม่เข้าให้รอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง ธ.ก.ส.จะทำการโอนให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วันทำการ

ธ.ก.ส. แจ้ง “เงินช่วยชาวนา” ไร่ละ 500 บาท ยังโอนไม่สำเร็จ