เคาะจ่ายส่วนต่างข้าว งวดที่ 6 “หอมมะลิ” รับชดเชยสูงสุด

14 ธ.ค. 2563 เวลา 9:57 น. 7.0k

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 6 มี หลังราคายังต่ำกว่าเพดานประกัน  เปลือกหอมมะลิ ยังคงได้รับชดเชยสูงสุด  แต่ยอดจ่ายลดลง หลังราคาข้าวเปลือกทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้น จากมาตรการเสริมที่รัฐนำมาใช้

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่าวันที่ 14 ธ.ค.2563 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 6 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 7-13 ธ.ค.2563 จำนวน 5 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ซึ่งเป็นการจ่ายชดเชย 6 งวดติดต่อกัน เพราะทุกชนิดยังมีราคาต่ำกว่าราคาที่ประกันรายได้
        

เคาะจ่ายส่วนต่างข้าว งวดที่ 6  “หอมมะลิ” รับชดเชยสูงสุด
โดยผลการพิจารณาราคาตลาดปัจจุบันกับราคาที่ประกันรายได้ พบว่า ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่ตันละ 12,272.42 บาท มีส่วนต่างที่ต้องจ่ายตันละ 2,727.58 บาท , ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,800.74 บาท มีส่วนต่างตันละ 2,199.26 บาท , ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,215.15 บาท มีส่วนต่างตันละ 784.85 บาท , ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,182.17 บาท มีส่วนต่างตันละ 817.83 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,246.87 บาท มีส่วนต่างตันละ 753.13 บาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เงินประกันรายได้เกษตรกร” งวด5 พร้อมโอนแล้ววันนี้ตรวจสอบสิทธิผ่าน 4 ช่องทาง

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวด6 ล่าสุด

 

 

ทั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 6 ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 38,186.12 บาท , ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 35,188.16 บาท , ข้าวเปลือกเจ้า 23,545.5 บาท , ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 20,445.75 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 12,050.08 บาท

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

เคาะจ่ายส่วนต่างข้าว งวดที่ 6  “หอมมะลิ” รับชดเชยสูงสุด

อย่างไรก็ตาม การจ่ายชดเชยในงวดที่ 6 พบว่า ราคาข้าวทุกชนิดปรับตัวดีขึ้น เพราะได้รับผลดีจากมาตรการเสริมเพื่อชะลอผลผลิตข้าวเข้าสู่ตลาด ทั้งโครงการโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ให้ค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร สหกรณ์เสียดอกเบี้ยร้อยละ 1 เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการร้อยละ 3 เป้าหมาย 4 ล้านตัน