“เที่ยวไทยวัยเก๋า” วิธีซื้อแพ็กเกจทัวร์ ให้ได้รับเงิน 5,000 บาท

05 ธ.ค. 2563 เวลา 21:00 น. 12.7k

ตรวจสอบรายละเอียด หลักเกณฑ์-เงื่อนไข การซื้อทัวรร์ของ โครงการ "เที่ยวไทยวัยเก๋า" กระตุ้นท่องเที่ยวไทยในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปเพื่อมีสิทธิ์รับเงินสูงสุด 5,000 บาท/คน 

จากกรณีที่รัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยโครงการ “เที่ยวไทยวัยเก๋า” ในภาคท่องเที่ยวไทยกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นมติของศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด- 19 (ศบศ.)เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 

 

“ฐานเศรษฐกิจ” ตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ “เที่ยวไทยวัยเก๋า” จากมติศบศ. มาย้ำอีกครั้ง  ก่อนที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) โดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในเร็วๆนี้ โดยโครงการเที่ยวไทยวัยเก๋า รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว 5,000 บาทต่อคน โดยมีเงื่อนไข อ้างอิงจาก ที่นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมศบศ. วันที่ 2 ธ.ค. เห็นชอบโครงการ “เที่ยวไทยวัยเก๋า”  มีดังนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สูงวัยเฮ ศบศ.ไฟเขียว 5 พันบาท “เที่ยวไทยวัยเก๋า”ปรับเกณฑ์ “เราเที่ยวด้วยกัน”

เช็กเงื่อนไข “เที่ยวไทยวัยเก๋า” อายุ 55 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์รับเงิน 5,000 บาท 

เช็กที่นี่ "เที่ยวไทยวัยเก๋า" อายุ 55 ปีขึ้นไป เข้าเกณฑ์รับสิทธิ์วงเงิน 5,000 บาท

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระบุว่า โครงการ “เที่ยวไทยวัยเก๋า” ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ เงื่อนไขโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ 55 ปีขึ้นไป และต้องเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเฉพาะวันธรรมดา (เข้าพักในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี) ผ่านบริษัทนำเที่ยว โดยโปรแกรมการท่องเที่ยวต้องมีราคาขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 12,500 บาทต่อคน/โปรแกรม และระยะเวลาการเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน 2 คืน 

 

โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่านบริษัทนำเที่ยวในลักษณะร่วมจ่าย ไม่เกิน ร้อยละ 40 และไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันสามารถใช้สิทธิในโครงการนี้ได้เช่นกัน แต่จะใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น สำหรับเงื่อนไขของบริษัทนำเที่ยวที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องจดทะเบียนดำเนินธุรกิจ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เนื่องจากต้องการช่วยเหลือบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างแท้จริง  

 

โดยบริษัทนำเที่ยวสามารถรับนักท่องเที่ยวผ่านโครงการได้ไม่เกิน 3,000 ราย มีระยะเวลาการดำเนินการ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เป้าหมายคาดว่าจะมีกลุ่มผู้สูงอายุเดินทางท่องเที่ยวจำนวน 1 ล้านคน โดยใช้งบประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเดิมภายใต้โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

กล่าวโดยสรุป หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ของโครงการ "เที่ยวไทยวัยเก๋า" มีดังนี้ 

 

1. เป้าหมายคือนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจำนวน 1 ล้านคน

 

2. วงเงินงบประมาณ 5,000 ส้านบาท โดยให้เบิกจ่ายในวงเงินประมาณเดิมจาก พ.ร.ก.เงินกู้ ภายใต้โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน"

 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

 

4. ต้องเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดในวันธรรมตา (วันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดี) ผ่านบริษัทนำเที่ยว

 

5. ต้องซื้อแพ็คเกจทัวร์ ที่มีราคาแพ็คเกจ เริ่มต้นขั้นต่ำ 12,500 บาท และมีระยะเวลาท่องเที่ยวอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน

 

6. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องแสดงตนเพื่อรับสิทธิผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคารกรุงไทย

 

7. บริษัทนำเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการต้องจดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

 

8. รัฐสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยวในกลุ่มผู้สูงอายุ 40% สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อ 1 ท่าน

 

9. บริษัทนำเที่ยว 1 บริษัท สามารถรับนักท่องเที่ยวได้บริษัทละไม่เกิน 3,000 ราย