svasdssvasds

23 พ.ย. เคาะราคากลาง “ประกันรายได้ข้าว” งวด3  คาดรัฐจ่ายน้อยลง

21 พ.ย. 2563 เวลา 4:30 น. 6.6k

เกษตรกรเช็คด่วน ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง ”ประกันราคาข้าว” เตรียมเคาะราคากลาง จ่ายงวด3  วันที่ 23 พ.ย. สำหรับชาวนาที่แจ้งเก็บเกี่ยว วันที่  16-22  พ.ย.63 สมาคมโรงสีฯ ฟันธงรัฐจ่ายน้อยลง ราคาข้าวทุกชนิด

หัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ

 

 

นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย  ในคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในวันที่ 23 พ.ย.2563 จะมีการเคาะราคาประกันราคาข้าวงวด 3 สำหรับชาวนาที่เก็บเกี่ยว วันที่ 16-22 พ.ย.2563 ประเมินว่าสัปดาห์ที่รัฐจะจ่ายคาดการน้อยลงในทุกชนิดข้าว เนื่องจากราคาข้าวในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนข้าวอายุสั้น (คุณภาพต่ำ) ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ จำนวน 18 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ 75 พันธุ์ซี – 75, พันธุ์ราชินี พันธุ์พวงทอง, พันธุ์พวงเงิน, พันธุ์พวงเงินพวงทอง พันธุ์พวงแก้ว พันธุ์ขาวปทุม,พันธุ์สามพราน 1 พันธุ์ 039 (อีกชื่อหนึ่งว่าพันธุ์เจ้าพระยา และพันธุ์ PSLC02001 – 240) พันธุ์โพธิ์ทอง พันธุ์ขาวคลองหลวง พันธุ์มาเลเซีย พันธุ์เตี้ยมาเล พันธุ์ขาวมาเล พันธุ์มาเลแดง พันธุ์เบตง และพันธุ์อีเล็ป รวมทั้ง สายพันธุ์อื่นซึ่งพบว่ามีคุณลักษณะเช่นเดียวกับข้าวอายุสั้นที่ระบุนี้

23 พ.ย. เคาะราคากลาง “ประกันรายได้ข้าว” งวด3  คาดรัฐจ่ายน้อยลง

23 พ.ย. เคาะราคากลาง “ประกันรายได้ข้าว” งวด3  คาดรัฐจ่ายน้อยลง

 

"การคำนวณประกันรายได้ข้าว มีหลักการ ใช้ตัวเลขไหน มากำหนดราคาเฉลี่ย ยืนยันว่าไม่มั่ว 3) เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับการชดเชย เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต2563/64 (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม2563 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนในแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ ที่นาแปลงใดแปลงหนึ่งสามารถรับสิทธิประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 ได้แปลงละ 1 ครั้ง เท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการจ่ายเงินซ้ำซ้อน ส่วน กรณีเกษตรกรเพาะปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด ได้สิทธิ์ไม่เกินจำนวน ขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิดและเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของชนิดข้าวที่กำหนดไว้สูงสุด"

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เคาะ ประกันราคา “ข้าวหอมมะลิ” คว้าชดเชยส่วนต่าง สูงสุด 2 งวดซ้อน เฮง วันหวยออก

ชาวนาเฮ เคาะแล้วประกันราคา "ข้าวหอมมะลิ” นำโด่ง รับสูงสุด

 

เบื้องต้น เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน ได้ที่ http://farmer.doae.go.th/ หรือ คลิกที่นี่

ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร

เมื่อเข้าไปแล้วให้กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เสร็จแล้วกดค้นหา ระบบก็จะแจ้งว่าท่านได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 เรียบร้อยแล้วหรือไม่

 

เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินประกันราคาข้าวได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect

 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือชาวนา สามารถตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวด้วยตัวเอง ที่ chongkho.inbaac.com จากนั้นให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เสร็จแล้วกดค้นหา หากเงินเข้าระบบแล้วจะมีการแจ้งว่าโอนเรียบร้อยแล้ว แต่หากยังไม่เข้าให้รอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง ธ.ก.ส.จะทำการโอนให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วันทำการ

 

23 พ.ย. เคาะราคากลาง “ประกันรายได้ข้าว” งวด3  คาดรัฐจ่ายน้อยลง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด