svasdssvasds

นกแอร์ เปิด 4 ปัจจัย 9 เดือนปี 63 ขาดทุนอ่วม

17 พ.ย. 2563 เวลา 6:11 น.

นกแอร์ อ่วมโควิด แจงผลประกอบการ 9 เดือนปีนี้ ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.32 พันล้านบาท แจงเกิดจาก 4 ปัจจัยหลัก ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งพักการซื้อขาย 17-18 พ.ย. เหตุผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงิน

บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ (NOK) รายงานผลประกอบการของบริษัทงวด 9 เดือนแรกปี2563 บริษัทขาดทุนสุทธิ 3,935.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,320,649 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ที่ขาดทุนสุทธิ 1,615.31 ล้านบาท โดยเป็นการขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2,598.71 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้รับรู้ผลขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทสายการบินนกสกู๊ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

นกแอร์ เปิด 4 ปัจจัย 9 เดือนปี 63 ขาดทุนอ่วม

โดยในงวด 9 เดือนปี2563 นกแอร์ มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 4,827.74 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 47.68 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้จำนวนผู้โดยสาร และจำนวนเที่ยวบินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท มีจำนวนรวม 9,473.19 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ10.74  ซึ่งลดลงในอัตราที่ต่ำกว่ารายได้ที่ลดลง

ทั้งนี้ไตรมาส 3 ปี 2563 ขาดทุนสุทธิ 1,466.66 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้วที่ขาดทุน 624.40 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก 4 ปัจจัย ได้แก่

1.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องโดยตรงต่อการเดินทางทางอากาศและสถานการณ์ของสายการบินทั่วโลก ทำให้จำนวนผู้โดยสารทางอากาศโดยรวมทั้งภายในและระหว่างประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

2.ในขณะที่ผู้โดยสารเริ่มมีการเดินทางภายในประเทศมากขึ้นในไตรมาสที่ 3/2563  อัตราการแข่งขันในเรื่องราคาค่าตั๋วเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน เนื่องจากผู้ประกอบการสายการบินทุกสายการบินได้ถูกจำกัดการบินเพียงภายในประเทศ อันเป็นผลให้ราคาค่าตั๋วและอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารลดลง

3.จากการนำมาตรฐานบัญชีการรายงานงบการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ทำให้บริษัทรับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทมีสัญญาเช่าระยะยาวที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ศาลล้มละลายกลางไฟเขียว"นกแอร์"ฟื้นฟูกิจการ
ซีอีโอ "นกแอร์" เปิดใจแผนฟื้นฟูกิจการ ยันไม่ลดพนักงาน
"นกแอร์ "ฉลุยศาลฯงดไต่สวน หลังไร้ผู้คัดค้านฟื้นฟูกิจการ สางหนี้2.5หมื่นล้าน​​​​​​​
นกแอร์ ยันยังบินปกติ แจง 5 ประเด็น ยื่น ฟื้นฟูกิจการ ต่อศาลล้มละลายกลาง​​​​​​​

 

4.การแจ้งเลิกกิจการของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด (บริษัทย่อย) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ทำให้บริษัทรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ขาดทุนต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งว่า ได้ดำเนินการขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ NOK โดยขึ้นเครื่องหมาย 17 พฤศจิกายน 2563 และจะปลดเครื่องหมายวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)หรือ NOK ระบุว่า สาเหตุที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินฉบับดังกล่าวได้นั้นเป็นผลมาจากสถานการณ์ที่บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 อันเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผลต่อธุรกิจสายการบินทั่วโลกอย่างมาก

วุฒิภูมิ จุฬางกูร

อีกทั้งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการฯ ซึ่งจะเป็นกระบวนการในการปรับปรุงแผนการดำเนินการให้สามารถเกิดความต่อเนื่องของธุรกิจต่อไป โดยจะขึ้นอยู่กับการได้อนุมัติแผนและดำเนินการตามแผนต่อไป

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด