svasdssvasds

พาณิชย์ลำพูนMOU ซื้อข้าวโพด 1.2หมื่นตันช่วยเกษตรกร

10 พ.ย. 2563 เวลา 8:50 น.

“พาณิชย์จังหวัดลำพูน” จับมือหอการค้าจังหวัดลำพูน จัดลงนาม MOU ซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยหาตลาดให้กับเกษตรกรเป็นการล่วงหน้า รวม 5 คู่สัญญา ปริมาณรวม 12,000 ตัน มูลค่ากว่า 97 ล้านบาท

นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า พาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดลำพูน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563/64 ของจังหวัดลำพูน ระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยมีผู้เข้าร่วมลงนามจำนวน 5 คู่สัญญา มีปริมาณที่ตกลงซื้อขายรวม 12,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวโพดแห้ง 10,000 ตัน ข้าวโพดสด 2,000 ตัน มีมูลค่ารวมกว่า 97 ล้านบาท

พาณิชย์ลำพูนMOU ซื้อข้าวโพด  1.2หมื่นตันช่วยเกษตรกร

ทั้งนี้การจัดลงนาม MOU  เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร และเชื่อมโยงด้านการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นการล่วงหน้า ถือเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการจำหน่ายผลผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ทำให้เกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตที่แน่นอน และได้รับความเป็นธรรมทางการค้า ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ใช้นโยบายเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ในการช่วยหาตลาดให้กับเกษตรกร

พาณิชย์ลำพูนMOU ซื้อข้าวโพด  1.2หมื่นตันช่วยเกษตรกร

สำหรับการลงนามใน MOU จำนวน 5 คู่สัญญา ได้แก่ 1.บจก.ไทยฟูดส์อาหารสัตว์ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดลำพูน และบจก.เอ็มเอสพีอินเตอร์ฟู้ดส์ กับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำพูน จำกัด 2.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำพูน จำกัด กับบจก.เค.วาย.พี ธุรกิจเกษตร 3.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำพูน จำกัด กับ บจก.โชคชัย พืชผล 4.กลุ่มสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตำบลแม่ตืน กับ  บจก.เค.วาย.พี ธุรกิจเกษตร และ 5.กลุ่มสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตำบลนาทราย กับ บจก.โชคชัย พืชผล

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด