เช็กด่วน ร่าง "คลายล็อกดาวน์" ระยะที่ 4 นั่งดื่มในร้านอาหารได้-ผับยังไม่ให้เปิด

10 มิ.ย. 2563 เวลา 6:18 น. 12.7k

โฆษกศบค. เผย ร่างผ่อนคลายล็อกดาวน์ ระยะที่ 4 หรือ ผ่อนปรน เฟส 4 ใน 3 กลุ่มกิจการ/กิจกรรม ที่จะเสนอที่ประชุมศบค.วันศุกร์ที่ 12 มิ.ย.นี้

ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 10มิ.ย.63 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงถึงการพิจารณากิจการและกิจกรรมในการผ่อนปรน เฟส 4 หรือ การผ่อนคลายล็อกดาวน์ ระยะที่ 4 ฉบับร่าง ก่อนที่จะมีการเสนอในที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. นี้

โดยศบค.ชุดเล็ก มีการแบ่งเป็น 3 กลุ่มกิจการ/ กิจกรรม ที่มีโอกาสในการผ่อนคลายล็อกดาวน์ หรือ ผ่อนปรน คือ 1.การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา 2.กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต และ3.กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือ สันทนาการ

1. การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ

- โรงเรียน สถาบันการศึกษา ประเภทนานาชาติ สถาบันกวดวิชา

- หน่วยงานราชการ-กำกับของรัฐ อบรม สัมมนา ในหลักสูตร ฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้น

2. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

ก. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มทั่วไป ไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ  การบริโภคสุราหรือเครื่องกื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ด้วยความมีระเบียบและงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ภายใต้การควบคุมกำกับของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ข. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็ก สถานที่รับเลี้ยงเด็กเล็กรายวัน ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุรายวัน

- เด็กเล็ก แบ่งกลุ่มเด็ก (เกณฑ์ 2 ตร.ม. ต่อคน)

ค. ห้องประชุมโรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า สถานที่จัดนิทรรศการ โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สถานที่ราชการเพื่อการจัดประชุม อบรม สัมมนา

- ประชุม อบรม สัมมนา 4 ตร.ม. ต่อคน

- จัดเลี้ยง งานอีเว้นท์ เปิดตัวสินค้า ประกวด แข่งขันกีฬา ระยะนั่ง-ยืน ห่าง 1 ม.

- งานแสดงดนตรี คอนเสิร์ต ลดหนาแน่น-ไร้ระเบียบ เกณฑ์ 5 ตร.ม./คน

ง. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เช่น ท้องฟ้าจำลอง

- กรณีเข้าชมเป็นกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มเล็ก เข้าชมเป็นรอบ

จ. ขนส่งสาธารณะทุกประเภท รถโดยสารประจำทาง-รถปรับอากาศ รถตู้ ระหว่างจังหวัด รถไฟ เครื่องบิน

- อาจให้ผู้โดยสารนั่งติดกันได้ 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง โดยจำกัดจำนวนไม่เกิน 70% ของความจุผู้โดยสารมาตรฐาน

3. กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ

ก. กิจการถ่ายภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ รายการโทรทัศน์

- กองถ่ายทำรวมทุกแผนกไม่เกิน 150 คน มีผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน

ข. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา ออนเซ็น อบตัว อบสมุนไพรหรืออบไอน้ำแบบรวม

- ยกเว้นสถานบริการ กิจการอาบ อบ นวด

- จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการต่อรอบ คิดเกณฑ์ 5 ตร.ม. ต่อคน

ค. สวนสนุก สนามเด็กเล่น สวนน้ำ สระว่ายน้ำสาธารณะ

- สวนน้ำ และสระว่ายน้ำสาธารณะ คิดเกณฑ์ 8 ตร.ม. ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน

- สวนสนุก สนามเด็กเล่น งดให้บริการเครื่องเล่นที่มีผิวสัมผัสมาก เช่น บ้านบอล

- อบรมพนักงาน มี Life Guard ดูแล ตรวจตรา และให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ

ง. สนามกีฬาประเภทกลางแจ้ง โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ โรงยิม สถานที่ออกกำลังกาย

- ทุกประเภทกีฬาตามกติกาสากล เพื่อการออกกำลังกาย ฝึกซ้อม การเรียนการสอน

- จัดการแข่งขันโดยไม่มีผู้ชม ถ่ายทอดภาพเพื่อชมการแข่งขันได้ โดยไม่มีกิจกรรมอื่นร่วมด้วย

- ผู้จัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ต้องลงทะเบียนจัดการแข่งขัน ภายใต้การควบคุมกำกับของ กกท.

จ. สวนสาธารณะ ลานกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกาย ลักษณะเป็นการรวมกลุ่ม เช่น เต้นแอโรบิก

- จำกัดจำนวนกลุ่ม มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ตร.ม. ต่อคน รวมไม่เกิน 50 คน

- ใช้พื้นที่สวนสาธารณะ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และลดแพร่เชื้อด้วย

ฉ. ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โรงมหรสพ สวนสนุก

นายแพทย์ทวีศิลป์ ประเภทกิจกรรมและกิจการประเภทกลุ่มสีแดง ที่มีความเสี่ยงสูง สถานบริการ ผับ บาร์ และคาราโอเกะ ยังไม่อนุญาตเปิดบริการ และงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น เชียร์เบียร์  เนื่องจากผับ บาร์ คาราโอเกะ จัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงมากที่มีรายงานก่อนหน้านี้ถึงการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน เช่น กรณีผับที่ทองหล่อ ซึ่งกิจการประเภทนี้การผลักดันเศรษฐกิจไม่สูงเหมือนกิจการประเภทอื่น ขณะที่ร้านอาหารนั้น มีความสำคัญกับการดำเนินชีวิตประจำวัน และผู้มาใช้บริการนิยมไม่นั่งเป็นเวลานานเหมือนผับ และบาร์ 

"ดังนั้นการอนุญาตให้จำหน่ายสุราจึงต้องดูตามความเหมาะสมและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ"

แท็กที่เกี่ยวข้อง