ม.แม่ฟ้าหลวงลดค่าเช่า 2 เดือนให้ผู้ประกอบการ

31 มี.ค. 2563 เวลา 4:24 น.440

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)ออกมาโพสต์เซฟบุ๊ก ว่า จากปัญหา PM2.5 และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 รวมถึงนโยบายการ Work from Home ของพนักงานมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีผู้ใช้บริการน้อย  มฟล. จึงได้กำหนดมาตรการในการบรรเทาความเดือดร้อน ดังนี้

 

1. ยกเว้นค่าเช่าให้ผู้ประกอบการทุกรายในมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 2 เดือน ในเดือนเมษายน และ พฤษภาคม 2563 หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ จะเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

2. จัดให้มีร้านอาหารมาให้บริการทุกวันทำการปกติ โดยจะมีการแจ้งข้อมูลร้านอาหารที่เปิดแต่ละวันทาง เพจเฟสบุค ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ @AssetMFU https://www.facebook.com/AssetMFU/?epa=SEARCH_BOX

3. จัดให้มีบริการอาหารตามสั่งจากเรือนริมน้ำ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07:00 – 18:30 น. โดยให้บริการส่งฟรีทุกรายการภายในมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการให้บริการนักศึกษาที่ยังพักอาศัยในหอพัก และพนักงานที่ยังมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

4. จัดเตรียมที่นั่งในโรงอาหารให้ห่างอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อส่งเสริม Social Distancing ทำความสะอาดทุกวัน และปิดให้บริการพื้นที่สาธารณะที่อาจเป็นแหล่งแพร่เชื้อไวรัสได้ รวมถึงกำหนดนโยบายการซื้ออาหารแบบ Take Away สำหรับร้านค้าที่มีพื้นที่บริการนั่งในร้าน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันในมหาวิทยาลัย

5. ให้พ่อค้าแม่ค้าสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ

ม.แม่ฟ้าหลวงลดค่าเช่า 2 เดือนให้ผู้ประกอบการ

แท็กที่เกี่ยวข้อง