อาร์เอส ตั้งทีมบริหารชุดใหม่ ดันเป้าแตะ 5 พันล้าน

03 ก.พ. 2563 เวลา 8:17 น.1.0k

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การปรับโครงสร้างและเสริมทัพทีมผู้บริหารจะเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอาร์เอสในธุรกิจ Commerce ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นลดขั้นตอนการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปรับโครงสร้างองค์กรในครั้งนี้ ผมโฟกัสเรื่องคุณลักษณะสำคัญของผู้บริหารที่ดี คือ ไม่ยึดติด ไม่หยุดนิ่ง ปรับตัวอยู่ตลอดเวลา และมีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย

 

“ตลอด 4 ปีที่ดำเนินธุรกิจ Commerce เรามีพัฒนาการและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ขณะเดียวกันเราได้เรียนรู้ เข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พฤติกรรมลูกค้า และมองเห็นช่องว่างทางธุรกิจอีกมากมาย ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญในอนาคต  ทั้งนี้การจัดทีมบริหารใหม่ จะทำให้ธุรกิจ Entertainmerce ในปี 2020 สามารถทำรายได้ 5,250 ล้านบาท”

อาร์เอส ตั้งทีมบริหารชุดใหม่ ดันเป้าแตะ 5 พันล้าน
สำหรับการทีมบริหารชุดใหม่ โดยแต่งตั้งนางพรพรรณ เตชรุ่งชัย รับตำแหน่งใหม่เป็น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ รับผิดชอบดูแล และบริหารงานธุรกิจพาณิชย์ทั้งหมด ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ และการบริหารแพลตฟอร์ม รวมถึงนวัตกรรมเชิงพาณิชย์อื่นๆ เนื่องด้วยมีความเข้าใจในแบรนด์และวัฒนธรรมองค์กรของอาร์เอสเป็นอย่างดี จากการร่วมงานกับบริษัทมากว่า 16 ปี

อาร์เอส ตั้งทีมบริหารชุดใหม่ ดันเป้าแตะ 5 พันล้าน

โดยนายวิทวัส เวชชบุษกร รับตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เพื่อมาดูแลและขับเคลื่อนการเติบโตแบบก้าวกระโดดขององค์กร โดยที่ผ่านมามีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการเงินมากว่า 10 ปี กับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง ทั้งในธุรกิจธนาคารและรีเทล ไม่ว่าจะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

อาร์เอส ตั้งทีมบริหารชุดใหม่ ดันเป้าแตะ 5 พันล้าน

นางสาวกุลจรรยา คฤหเดช ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร รับผิดชอบในด้านการพัฒนายุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงาน ดูแลทรัพยากรบุคคล และสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้มีกลไกในการสรรหาบุคลากรที่ดีและมีความสามารถ เพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่แห่งอนาคตให้กับอาร์เอส โดยที่ผ่านมามีประสบการณ์การทำงานในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่างลาซาด้า ไทยแลนด์ มากว่า 5 ปี  ขณะที่ ดร.ปริญ เฟืองวุฒิ รับตำแหน่ง  หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักทางด้านการเป็น Data-Driven Organization ซึ่งผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าทีมเทคโนโลยีของ บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อาร์เอส ตั้งทีมบริหารชุดใหม่ ดันเป้าแตะ 5 พันล้าน

ในส่วนของ ดร.ชาคริต พิชญางกูร เป็น รับตำแหน่ง Head of Products and Services ซึ่งที่ผ่านมาอยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภายใต้ บริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด ให้กับกลุ่มอาร์เอสกว่า 15 ปี  ขณะที่กลุ่ม Telemarketing เป็นอีกจุดแข็งสำคัญของ Entertainmerce Model ได้แต่งตั้งนายเอกสิทธิ์ กันสุวิโร ดำรงตำแหน่ง Director of Telemarketing ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารทีม Telemarketing ให้กับ ทรู คอร์ปอเรชั่น มากว่า 10 ปี  นอกจากนี้ในส่วนงาน Digital Commerce Platform ได้แต่งตั้งนายโชติ เชษฐโชติศักดิ์ มารับผิดชอบบริหารทีมคนทำงานรุ่นใหม่ในการสร้างช่องทางใหม่ให้กับแพลตฟอร์ม อาร์เอส มอลล์

 

ขณะที่กลุ่มธุรกิจ Entertainment ได้ผู้บริหาร ประกอบด้วย นางนงลักษณ์ งามโรจน์ รับผิดชอบดูแลภาพรวมและบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ทั้งข่าว ละคร รายการวาไรตี้ และกีฬา  นายปริญญ์ หมื่นสุกแสง ผลักดันคลื่น COOLfahrenheit โดยบริหารทั้งช่องทางออนไลน์ และออนแอร์ และสุกฤช สุข ผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจเพลงกับอาร์เอสมากว่า 17 ปี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเพลงทั้งในแง่ของโครงสร้างอุตสาหกรรมเพลงและการปรับเปลี่ยนธุรกิจเข้าสู่ Entertainmerce

แท็กที่เกี่ยวข้อง