svasdssvasds

‘ธรรมนัส’ เปิดวันดินโลกขอนแก่น

20 ธ.ค. 2562 เวลา 5:36 น.

รัฐมนตรีช่วยฯ เกษตร เปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2562 หวัง สร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ การใช้ดิน และการใช้ทรัพยากร ให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนพร้อมมอบปัจจัยการผลิต  พร้อมรับฟังร้องทุกข์จากเกษตรกรชาวขอนแก่น

‘ธรรมนัส’ เปิดวันดินโลกขอนแก่น

20 ธันวาคม2562 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2562 พร้อมมอบปัจจัยการผลิต และพบปะเกษตรกร ณ เทศบาลตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ว่า นับตั้งแต่ได้มีการประกาศรับรองตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก FAO โดยกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก หรือ Global Soil Partnership : GSP ได้จัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปี

‘ธรรมนัส’ เปิดวันดินโลกขอนแก่น

เพื่อให้เป็นสื่อความสำคัญของทรัพยากรดินให้เป็นที่รับทราบในวงกว้าง ไม่จำกัดอยู่เพียงแต่กลุ่มของนักวิชาการหรือเกษตรกรเท่านั้น เพราะทรัพยากรดินมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์และสัตว์ในการดำรงค์ชีวิตของการอยู่ร่วมกันซึ่งเมื่อไหร่เกิดการใช้ที่ดินผิดประเภท ขาดการอนุรักษ์ จะก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน ที่ส่งผลต่อคุณภาพ กำลังการผลิตของดินและกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ ซึ่งหากดินมีความเสื่อมโทรมที่รุนแรง การฟื้นฟูดินให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์เหมือนเดิมจะทำได้ยากขึ้น

‘ธรรมนัส’ เปิดวันดินโลกขอนแก่น

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดงานวันดินโลกขึ้น เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของดิน ช่วยกันรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านดิน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)

‘ธรรมนัส’ เปิดวันดินโลกขอนแก่น

ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรที่สำคัญของพระองค์ และสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของดิน การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินให้ตรงกับลักษณะดิน การตรวจวิเคราะห์สมบัติของดิน เพื่อประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนได้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรดินมากขึ้นด้วย

‘ธรรมนัส’ เปิดวันดินโลกขอนแก่น

อย่างไรก็ตามภายหลังการเปิดงานร้อยเอก ธรรมนัส ยังได้มอบปัจจัยการผลิต พร้อมตรวจเยี่ยมประชาชน และรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนโดยส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาภัยแล้งการจากแคลนที่ดินทำกินซึ่งร้อยเอก ธรรมนัส จะนำเสนอรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาต่อไปด้วย

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด