svasdssvasds

พาณิชย์ยัน ไม่มีใครนำเข้ามะพร้าวตามเกณฑ์ AFTA แม้แต่ลูกเดียว

15 ธ.ค. 2562 เวลา 10:07 น. 1.7k

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ยันยังไม่มีใคร นำเข้ามะพร้าวตามเกณฑ์ AFTA แม้แต่ลูกเดียว เหตุเงื่อนไขทำให้การนำเข้ายากขึ้น

กรณีที่มีความกังวลเกี่ยวกับการอนุมัตินำเข้ามะพร้าวภายใต้กรอบ AFTA หรือข้อตกลงเขีตการค้าเสรีอาเซียน จะส่งผลกระทบต่อราคามะพร้าวในประเทศ  นายกีรติ รัชโน อธิบดี กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ข่าวที่ปรากฎทำให้เกิดความเข้าใจผิด เพราะการนำเข้าเป็นภาคบังคับตามกฎ AFTA ทำมานานแล้ว แต่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรในปัจจุบันพยายามกำหนดเงื่อนไขการนำเข้าให้ยากขึ้น ตั้งแต่ปี 2562 จึงยังไม่มีใครนำเข้ามะพร้าวภายใต้กรอบ AFTA แม้แต่ลูกเดียว

เมื่อรวมกับมาตรการช่วยเหลือชาวสวนมะพร้าวอื่นๆของกระทรวงพาณิชย์และคณะกรรมการพืชน้ำมันฯ ทำให้มะพร้าวราคาดีขึ้น โดยปัจจุบันราคามะพร้าวผลใหญ่ที่เกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขายได้ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 22–23 บาทต่อผล และผลกลาง 11–14 บาทต่อผล เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่ผลใหญ่ขายได้เพียง 6–7 บาทต่อผล และผลกลาง 3–4 บาทต่อผลเท่านั้น

 

  พาณิชย์ยัน ไม่มีใครนำเข้ามะพร้าวตามเกณฑ์  AFTA แม้แต่ลูกเดียว

 

สำหรับข้อผูกพัน AFTA เดิมกำหนดให้นำเข้าเสรีไม่จำกัดปริมาณ แต่ตั้งแต่ปี 2562 กำหนดให้การนำเข้าต้องได้รับการอนุมัติปริมาณจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว ภายใต้คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ซึ่งปี 2562 คณะอนุกรรมการฯ อนุมัติเพียง 32,543 ตัน และให้นำเข้าพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 เท่านั้น ขณะเดียวกันยังอนุญาตให้นำเข้าเพียงช่วงเดียวคือ พฤศจิกายน-ธันวาคมเท่านั้น จากเดิมที่อนุญาตให้นำเข้า 2 ช่วงคือเดือนมกราคม-พฤษภาคมและช่วงพฤศจิกายน-ธันวาคม และยังกำหนดให้นำเข้าแต่ท่าเรือกรุงเทพกับแหลมฉบัง 2 ท่าเท่านั้นจากเดิมที่ให้นำเข้าได้ทุกท่าเรือ และการเคลื่อนย้ายต้องอนุญาตจากกรมการค้าภายในก่อนจากเดิมที่นำเข้าและเคลื่อนย้ายได้ตามอำเภอใจ 

นอกจากนั้นหากมีการนำเข้า 1 ส่วนจะขอความร่วมมือให้ซื้อมะพร้าวจากชาวสวน 3 เท่า จากเดิมที่อนุญาตให้นำเข้าตามแผนความต้องการนำเข้า ดังนั้นถ้าจะนำเข้า 32,000 ตัน ต้องไปซื้อมะพร้าวจากชาวสวนประมาณ 100,000 ตันเสียก่อน จึงจะนำเข้าได้ รวมถึงการกะเทาะมะพร้าวจะต้องกะเทาะที่โรงงานเดียวเท่านั้น จากเมื่อก่อนที่จะนำไปกะเทาะที่ไหนก็ได้

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด