svasdssvasds

ขอขยายเวลา 3 เดือนหวั่นประมงพื้นบ้านตกสำรวจ

05 ธ.ค. 2562 เวลา 4:10 น. 896

โวยจดทะเบียนประมงพื้นบ้านแบบไม่อยากเปิดแค่ 27 วัน รวมวัดขนาดเรือทำอัตลักษณ์ไม่ใช่ง่าย กระบวนการขั้นตอนยุ่งยาก เจ้าหน้าที่มีน้อย ชี้ระยะเวลาสั้นเกินไป ควรขยายระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน อีกด้านผวาประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง แนะผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านใช้หอกระจายข่าวบูมทุกหมู่บ้าน

ขอขยายเวลา 3 เดือนหวั่นประมงพื้นบ้านตกสำรวจ

นายสะมะแอ เจะมูดอ นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในเรื่องการจดทะเบียนเป็นเรือเป็นข้อเรียกร้องของสมาคมมานานแล้ว แต่พอรัฐบาล โดยกรมประมงและกรมเจ้าท่าจะเปิดให้จดทะเบียนให้ระยะเวลาน้อยเกินไป ฝ่ายชาวบ้านต้องประชาสัมพันธ์กันเอง และเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ก็ยังทำงานไม่เต็มที่ ความจริงต้องประชาสัมพันธ์ผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน ใช้หอกระจายข่าวจะเข้าถึงได้ดีกว่า แต่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ไม่ได้ขยับเลย

ขอขยายเวลา 3 เดือนหวั่นประมงพื้นบ้านตกสำรวจ

“การจดทะเบียนไม่ใช่จดง่าย ในกรณีที่ชาวประมงเรือไม่มีทะเบียนเลยจะต้องไปขอใบรับรองจากกรมประมงก่อน แล้วถึงจะไปแจ้งที่กรมเจ้าท่า  จะต้องมีการสัมภาษณ์ ทั้งที่เรือใช้มาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ปี ยอมรับว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้เข้มงวดจะจดทะเบียนก็ได้ไม่จดทะเบียนก็ได้ สิ่งที่คาดหวังหลังจากจดทะเบียนหากเกิดเหตุหรือภัยทางน้ำ จะสามารถที่จะรับการช่วยเหลือหรือเยียวยาได้เลย เฉกเช่นเดียวกับอาชีพเกษตรกรอื่นที่ขึ้นทะเบียน”

ขอขยายเวลา 3 เดือนหวั่นประมงพื้นบ้านตกสำรวจ

นายสะมะแอ กล่าวว่า ในฐานะชาวประมง สามรถเรียกร้องให้ขึ้นทะเบียนได้รู้สึกใจชื้นนิดหนึ่ง แต่ความจริงแล้วต้องขึ้นตลอดไป จะขึ้นเมื่อไรก็ได้ หรือจะแจ้งยกเลิกเมื่อไรก็ได้  แต่ว่าจดทะเบียนเรือให้แค่ 27 วัน (ประกาศเชิญชวนให้ประมงพื้นบ้านจดทะเบียน วันที่ 1 ธ.ค.2562)  ผมไม่เข้าใจอะไรกันหนักกันหนา เพราะการวัดเรือไม่ใช่วัดกันง่ายๆ เจ้าหน้าที่มีกี่คนแต่ละอำเภอ แต่ละจังหวัดมีกี่คนเวลาที่ให้เพียงพอหรือไม่  เพราะถ้าหมดสิทธิ์แล้วจบเลย“ ผมรู้สึกว่าการที่รัฐจดทะเบียนให้ครั้งนี้เหมือนไม่ค่อยเต็มใจ แต่ก็ยังดีนะ ที่เปิดโอกาสให้ได้พี่น้องชาวประมงได้ทำถูกต้องตามกฎหมาย

ขอขยายเวลา 3 เดือนหวั่นประมงพื้นบ้านตกสำรวจ

“หากไม่ทันจะกลายเป็นเรือเถื่อนไร้สัญชาติทันที อนาคตอาจจะเสี่ยงไม่สามารถที่จะออกไปทำการประมงได้ก็ต้องจอด หากกลุ่มเรือเหล่านี้จะออกไปทำการประมงไม่ได้จะต้องโดนหรือไม่ ก็ไม่ทราบ แล้วปัญหาอีกอย่างการวัดขนาดของกรมเจ้าท่าต้องวัดใหม่ ไม่ใช่ปลายหัวสุด ท้ายสุด อย่างเรือกอและมีโค้ง เว้า ไปวัดความยาวความกว้าง หัวเรือปลายหัวยาว ไปวัดทำไมที่หัวเรือ จึงต้องตกลงกันใหม่  ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยคุยกับกรมเจ้าท่าเลย”

ขอขยายเวลา 3 เดือนหวั่นประมงพื้นบ้านตกสำรวจ

อย่างไรก็ดีต้องถามรัฐบาลจริงใจไหม และการปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวนเรือที่เคยใช้ประมาณการ 2.7 หมื่นลำ (กรมเจ้าท่า กรมประมง เคยอ้างอิงข้อมูล) เจ้าหน้าที่มีเพียงพอหรือไหม ดังนั้นควรจะขยายเวลาให้อย่างน้อย 3 เดือน เพราะถ้าตกสำรวจชาวบ้านไม่ยอมแน่นอน

ขอขยายเวลา 3 เดือนหวั่นประมงพื้นบ้านตกสำรวจ

ขณะที่กรมประมงได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ในการนี้ กรมประมงจึงขอให้พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านที่มีเรือต่ำกว่า 10 ตันกรอส ทั้งที่มีทะเบียนเรือไทย และไม่มีทะเบียนเรือไทย ไปแจ้งต่อหน่วยงานกรมเจ้าท่า ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพื้นที่จังหวัดชายทะเลที่เรือจอดอยู่ เพื่อทำการตรวจวัดขนาดและจัดทำอัตลักษณ์เรือ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562

ขอขยายเวลา 3 เดือนหวั่นประมงพื้นบ้านตกสำรวจ

ส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของเรือและยังไม่ได้จดทะเบียนเรือไทยให้ยื่นขอหนังสือรับรองจากกรมประมง เพื่อนำไปประกอบการจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้านกับกรมเจ้าท่า ภายหลังการตรวจวัดขนาดและจัดทำอัตลักษณ์เรือ โดยให้ยื่นขอหนังสือรับรองกับกรมประมงได้ที่ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมประมง สำหรับในต่างจังหวัดให้ยื่นได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัด หรือสำนักงานประมงอำเภอท้องที่ติดทะเล ตั้งแต่วันที่ 2 - 27 ธันวาคม 2562

ขอขยายเวลา 3 เดือนหวั่นประมงพื้นบ้านตกสำรวจ

โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรูปถ่ายเรือแบบเต็มลำ ด้านซ้าย และด้านขวา อย่างละ 1 ภาพ มายื่นประกอบคำขอทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ขอให้เจ้าเรือประมงพื้นบ้านทุกลำไปแจ้งขอตรวจวัดเรือกับหน่วยงานกรมเจ้าท่า ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ส่วนเรือที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเรือต้องมายื่นขอหนังสือรับรองจากกรมประมงภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 นี้เท่านั้น

ขอขยายเวลา 3 เดือนหวั่นประมงพื้นบ้านตกสำรวจ

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด