svasdssvasds

ค้าปลีกไทยผสานกำลัง ลดให้ถุงพลาสติก 1 ม.ค. 63

04 ธ.ค. 2562 เวลา 23:45 น. 1.6k

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ผนึกสมาชิก-เครือข่ายกว่า 2.45 หมื่นช่องทางจำหน่าย งดให้ถุงพลาสติก ดีเดย์ 1 มกราคม 2563 คาดลดปริมาณถุง 9,000 ล้านใบต่อปี

 

นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า สมาคมร่วมกับผู้ประกอบการค้าปลีก ทั้งห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และภาคีเครือข่ายกว่า 75 ร้านค้าทั่วประเทศมีช่องทางจำหน่ายกว่า 2.45 หมื่นช่องทาง สนับสนุนแคมเปญEveryday Say No to Plastic Bags” งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้หากนำแคมเปญงดให้ งดรับถุงพลาสติกหูหิ้วทุกวัน มาใช้ในปี 2563 อย่างจริงจังกับห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อและร้านค้าในเครือข่ายสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ทางสมาคมคาดว่าจะสามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้มากถึง 9,000 ล้านใบต่อปี หรือคิดเป็น 20% ของขยะถุงพลาสติกทั้งหมด

สมาคมและสมาชิก ตลอดจนภาคีเครือข่าย ได้ประกาศเจตนารมณ์ลงนามข้อตกลงความร่วมมืองดให้บริการถุงพลาสติกทุกวันที่ 4 ของเดือน กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะถุงพลาสติกที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนและสิ่งมีชีวิตทั่วโลก

 

ค้าปลีกไทยผสานกำลัง  ลดให้ถุงพลาสติก 1 ม.ค. 63

โดยพบว่าจากการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562 สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วไปแล้วกว่า 2,000 ล้านใบ หรือประมาณ 5,755 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท หรือ 4.6%

 

 

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก สมาคมได้นำเสนอต่อภาครัฐ 10 ข้อ อาทิ ภาครัฐต้องเร่งประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนรับทราบและร่วมด้วยช่วยกันงดรับถุงพลาสติกหูหิ้วอย่างทั่วถึง, ภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและชัดเจน, ภาครัฐควรจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการ ลดใช้ งดใช้ถุงพลาสติกเป็นกาลเฉพาะ, ภาครัฐต้องออกเป็นประกาศ กฎกระทรวง ออกมาให้มีผลบังคับใช้กับผู้บริโภคทุกคนทั่วทั้งประเทศเป็นต้น

 

หน้า 30 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3,528 วันที่ 5-7 ธันวาคม 2562

ค้าปลีกไทยผสานกำลัง  ลดให้ถุงพลาสติก 1 ม.ค. 63