svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ยกฟาร์มมาไว้ที่นี่! "แมคโคร"ขายกุ้งก้ามกราม 250 ตัน

06 กรกฎาคม 2562

แม็คโคร รับซื้อกุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์  250 ตัน ขายทุกสาขาทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองรับตลาดโต 

ยกฟาร์มมาไว้ที่นี่! "แมคโคร"ขายกุ้งก้ามกราม 250 ตัน
 
นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) กล่าวว่าแม็คโคร ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  ยกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามมาตรฐาน GAP จ.กาฬสินธุ์ สู่แหล่งจำหน่ายผลผลิตคุณภาพปลอดภัย ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ขานรับนโยบายภาครัฐ โดยตั้งเป้าหมายรับซื้อปีนี้ 250 ตัน ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคทั่วภาคอีสาน  พร้อมเป็นพี่เลี้ยงติดอาวุธ  ปั้นเกษตรกรไทย สู่สนามการค้ายุคการตลาดนำการผลิต 

ยกฟาร์มมาไว้ที่นี่! "แมคโคร"ขายกุ้งก้ามกราม 250 ตัน

 โดยโครงการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่ยั่งยืน ด้วยการรับซื้อผลผลิตตลอดทั้งปี จำหน่ายในแม็คโคร ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมจัดกิจกรรม “แม็คโครโชว์ของดีกาฬสินธุ์ กุ้งก้ามกรามมาตรฐาน GAP” ระหว่างวันที่ 5-10 กรกฎาคมนี้ ณ แม็คโคร สาขากาฬสินธุ์  

ยกฟาร์มมาไว้ที่นี่! "แมคโคร"ขายกุ้งก้ามกราม 250 ตัน
"แม็คโครให้ความสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมผลผลิตของเกษตรกรไทยให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่แน่นอนและมั่นคง โดยรับซื้อกุ้งก้ามกราม ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน GAP จากกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งที่เป็นเกษตรแปลงใหญ่ ที่มีสมาชิก 124 ราย จำนวนรวมถึงสิ้นปีกว่า 250 ตัน จำหน่ายในแม็คโครทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดปี 2562 อีกทั้งยังจัดกิจกรรมที่แม็คโคร สาขากาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมการบริโภคกุ้งคุณภาพดี ปลอดภัย  สร้างความคึกคักให้กับตลาดภูมิภาค โดยร่วมทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกรวางแผนการบริหารจัดการผลผลิตเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ได้ขนาดมาตรฐานตามความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าแม็คโคร” 

ยกฟาร์มมาไว้ที่นี่! "แมคโคร"ขายกุ้งก้ามกราม 250 ตัน

จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามคุณภาพดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีความเข้มแข็งรวมเป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ มีพื้นที่การเพาะเลี้ยงรวมกว่า 8,000 ไร่หรือกว่า 5,000 บ่อ มีผลผลิต 1,200 ตันต่อปี ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมือง อำเภอยางตลาด และอำเภอห้วยเม็ก ซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยน้ำจากเขื่อนลำปาว  

ยกฟาร์มมาไว้ที่นี่! "แมคโคร"ขายกุ้งก้ามกราม 250 ตัน  

 นางศิริพร กล่าวอีกว่า โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโมเดลความสำเร็จของการบูรณาการร่วมกันของหลายภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างกุ้งก้ามกราม ให้กลายเป็นสินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทำให้ของดีจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นที่รู้จักไปทั่ว สอดคล้องไปกับการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว และรองรับความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของแม็คโคร

ยกฟาร์มมาไว้ที่นี่! "แมคโคร"ขายกุ้งก้ามกราม 250 ตัน