svasdssvasds

สหกรณ์จันทบุรีนำผลไม้ไทยบุกตลาดกัมพูชา

01 มิ.ย. 2562 เวลา 10:25 น. 1.2k

3 สหกรณ์จันทบุรี ตลาดขึ้นห้างแม็คโคร พนมเปญ จัด "โชว์ ชิม ผลไม้" ขน “มังคุด เงาะ ลองกอง “ ไปทดลองให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อและชิมรส ผงะพบ “ทุเรียนชะนี-หมอนทอง” อินทรีย์  ราคา 350 บาท/กก.  อยู่จังหวัด “กำปอตทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ผวาอนาคตคู่แข่งชิงตลาดจีน

สหกรณ์จันทบุรีนำผลไม้ไทยบุกตลาดกัมพูชา

นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารห้างแม็คโคร และคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัดและสหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดงานเปิดงาน "เทศกาลผลไม้ไทย" (Thai fruit festival 2019) ณ ห้างแม็คโคร สาขาพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา งานจะมีไปถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 โดยนายปัญญารักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ เป็นประธานพิธี

สหกรณ์จันทบุรีนำผลไม้ไทยบุกตลาดกัมพูชา

ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการจัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจให้กับสหกรณ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์สินค้าของสหกรณ์ และสร้างโอกาสทางการค้า โดยการขยายช่องทางการตลาดเพื่อจำหน่ายผลไม้คุณภาพ จัดกิจกรรม "โชว์ ชิม ผลไม้" ขนมังคุด เงาะ และลองกอง ไปทดลองให้ผู้บริโภคชาวกัมพูชาได้เลือกซื้อและชิมรสชาตผลไม้ไทย ณ ห้างแม็คโคร สาขาพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชา  ในโอกาสที่ห้างแม็คโครได้ขยายสาขาไปเปิดที่กรุงพนมเปญเป็นครั้งแรก

สหกรณ์จันทบุรีนำผลไม้ไทยบุกตลาดกัมพูชา

ปรากฎว่ามีประชาชนชาวกัมพูชาสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมทั้งมาชิมและเลือกซื้อผลไม้ไทย    นับว่ากระแสตอบรับจากผู้บริโภคเป็นไปด้วยดีและมีโอกาสที่ผลไม้ไทยซึ่งผลิตโดยสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรีจะสามารถเข้าไปขยายตลาดในราชอาณาจักรกัมพูชาได้ในอนาคต

สหกรณ์จันทบุรีนำผลไม้ไทยบุกตลาดกัมพูชา

อย่างไรก็ตามทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรียังได้นำคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้แทนสหกรณ์ ศึกษาวิถีตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ณ ตลาดโอลิมปิก (Olympic Market) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงพนมเปญซึ่งได้ชื่อว่า "ตลาดแห่งความครบครัน" เนื่องจากจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค และในส่วนของผลไม้ที่วางจำหน่ายภายในตลาดแห่งนี้ มีทั้งเงาะ สละ ลิ้นจี่ โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์ชะนีและหมอนทอง ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 350 บาท ซึ่งเป็นทุเรียนที่ผลิตในแบบเกษตรอินทรีย์ และปลูกในจังหวัดกำปอตหรือก็อมโปต ซึ่งเป็นจังหวัดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศกัมพูชา อนาคตอาจจะเป็นคู่แข่งสำคัญที่จะส่งออกไปตลาดจีน

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด