svasdssvasds

คาหนังคาเขา!รวบแก๊งค้าลักลอบซากสัตว์ยึดของกลางเพียบ

04 เม.ย. 2562 เวลา 12:04 น. 1.4k

คาหนังคาเขา!รวบแก๊งค้าลักลอบซากสัตว์ยึดของกลางเพียบ

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่าวันนี้ (วันที่ 4 เม.ย.62) ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 จับกุมการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยผิดกฎหมายในพื้นที่ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสได้รับแจ้งจากสายลับ(ขอปิดนาม)รายงานว่าจะมีการกระทำความผิดมีการเคลื่อนย้ายซากสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์

คาหนังคาเขา!รวบแก๊งค้าลักลอบซากสัตว์ยึดของกลางเพียบ โดยรถยนต์กระบะบรรทุกตอนเดียวแบบมีหลังคาฝาปิดด้านท้ายจำนวน 2 คัน เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสังเกตเห็น คนขับยานพาหนะ ท่าทีมีพิรุธ จึงขอทำการตรวจค้น จากการตรวจค้นรถยนต์คันดังกล่าว ทั้ง 2คัน พบซากสัตว์ระบุที่มาจ่ากต่างประเทศ ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์จึงได้ทำการเข้าจับกุมพร้อมยึดของกลางเป็นซากสัตว์ 3 รายการ  ดังนี้ 

คาหนังคาเขา!รวบแก๊งค้าลักลอบซากสัตว์ยึดของกลางเพียบ

1.เนื้อกระบือแช่แข็ง จำนวน 163  กล่อง น้ำหนักรวม 3,260 กิโลกรัม มูลค่า 48,900  บาท

2.ตับไก่แช่แข็ง จำนวน 285 กระสอบ น้ำหนักรวม 3,580 กิโลกรัม มูลค่า 78,320 บาท

คาหนังคาเขา!รวบแก๊งค้าลักลอบซากสัตว์ยึดของกลางเพียบ

3.ขาไก่แช่แข็ง จำนวน 97 กล่อง น้ำหนักรวม 979 กิโลกรัม มูลค่า 214,800  บาท

น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 7,819 กิโลกรัม มูลค่ารวม 728,120 บาท

คาหนังคาเขา!รวบแก๊งค้าลักลอบซากสัตว์ยึดของกลางเพียบ
 

“เมื่อวันที่ 3  เมษายน 2562  เวลาประมาณ  23.05 น. เจ้าหน้าที่สารวัตรกรมปศุสัตว์  ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส  ร่วมกับร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ที่ 46 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่น  เรียกตรวจสอบยานพาหนะเป็นรถกระบะบรรทุกสี่ล้อมีหลังคาสังกระสี  จำนวน  2  คัน  ทะเบียน  บต-8939 ยะลา  และ บต-7624 ยะลา มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสิ่งผิดกฎหมาย จึงทำการตรวจค้น  รถบรรทุกดังกล่าวทั้งสองคัน  ผลการตรวจค้นพบว่ามีซากสัตว์ระบุที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์”

คาหนังคาเขา!รวบแก๊งค้าลักลอบซากสัตว์ยึดของกลางเพียบ

โดยมีความผิดตามมาตรา  31 “ผู้ใดนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย และความผิดตามมาตรา ๓๔ ผู้ใดนำสัตว์หรือซากสัตว์ ไปยังพื้นที่จังหวัดอื่น ต้องได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจำต้นทาง แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ. 2558 จึงได้จับกุมผู้กระทำความผิด ทั้ง 2 ราย พร้อมยึดของกลางเป็นซากเนื้อกระบือแช่แข็งน้ำหนัก 3,260 กิโลกรัม, ตับไก่แข่แข็ง น้ำหนัก 3,580 กิโลกรัม และ ขาไก่แช่แข็ง น้ำหนัก 379  กิโลกรัม น้ำหนักรวมทั้งสิ้น  7,819  กิโลกรัม  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 782,120  บาท เพื่อส่งดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยแจ้งข้อกล่าวหา

คาหนังคาเขา!รวบแก๊งค้าลักลอบซากสัตว์ยึดของกลางเพียบ

ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ ผู้ใดนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย บทกำหนดโทษ ตามาตรา ๖๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ไม่ปฏิบัติมาตรา  ๓๔ ผู้ใดนำสัตว์หรือซากสัตว์ ไปยังพื้นที่จังหวัดอื่น ต้องได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจำต้นทาง แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษตามมาตรา ๗๑ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คาหนังคาเขา!รวบแก๊งค้าลักลอบซากสัตว์ยึดของกลางเพียบ

การดำเนินการจับกุมการลักลอบนำเข้าและเคลื่อนย้ายสินค้าปศุสัตว์โดยผิดกฎหมายครั้งนี้ เป็นนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก เนื่องจากสินค้าปศุสัตว์ที่ได้ลักลอบไม่ได้รับอนุญาต จะไม่มีการตรวจสอบใด ๆ ทำให้ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีความเสี่ยงในการนำเชื้อโรคระบาดติดต่อไปยังผู้บริโภคได้

คาหนังคาเขา!รวบแก๊งค้าลักลอบซากสัตว์ยึดของกลางเพียบ เช่น โรคท้องร่วงที่เกิดจากเชื้อซัลโมเนลล่า (salmonellosis) โรคพยาธิในระบบทางเดินอาหาร หรืออันตรายจากสารตกค้าง เช่น สารเร่งเนื้อแดง ฮอร์โมนและยาปฏิชีวนะ เป็นต้น ส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคและอาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ นอกจากนี้การไม่ทราบแหล่งที่มาของสัตว์ที่นำมาฆ่า อาจเป็นสาเหตุการแพร่กระจายของเชื้อโรคระบากสัตว์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza : AI)กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการปราบปรามการลักลอบนำเข้าและเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ โดยผิดกฎหมายทั่วประเทศ เพื่อยกระดับให้สินค้าปศุสัตว์มีมาตรฐานเดียวกัน สร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด