svasdssvasds

ผู้เลี้ยงไก่ไข่พอใจ!! มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาได้ผล

30 มี.ค. 2562 เวลา 6:35 น. 2.0k

รมว.เกษตรฯปลื้ม ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม ปรับขึ้นมาอยู่ที่ฟองละ 2.50 บาท ผลจากมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ของกรมปศุสัตว์ โดยไม่ใช้งบประมาณรัฐ อาศัยความร่วมมือจากผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศ มั่นใจเดินถูกทาง

               นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ระบุว่า ราคารับซื้อไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ฟองละ 2.50 บาทว่า สะท้อนถึงสัญญาณภาวะปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่เคยล้นตลาดในช่วงก่อนเริ่มเข้าสู่สมดุล หลังจากภาคเอกชนผู้นำเข้าปู่ย่าพันธุ์ (GP) และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) ทั้ง 16 บริษัท และเจ้าของฟาร์มไก่ไข่ขนาด 2 แสนตัวขึ้นไปให้ความร่วมมือในการลดจำนวนไก่พันธุ์และลดแม่ไก่ไข่ยืนกรง

ผู้เลี้ยงไก่ไข่พอใจ!! มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาได้ผล

               ภาคเอกชนยังร่วมผลักดันการส่งออกไข่ไก่ไปขายในต่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติการ “PS Support” ของกรมปศุสัตว์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ หรือ Egg Board ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาไข่ไก่ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีเป้าหมายมุ่งสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกรไทย โดยเฉพาะการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ด้วยการปรับสมดุลการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการบริโภคในประเทศ เพื่อให้เกษตรกร ผู้เลี้ยงไก่ไข่สามารถขายไข่ไก่ได้ในราคาที่น่าพึงพอใจ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค

การแก้ปัญหาราคาไข่ไก่อย่างเป็นระบบและจริงจังเริ่มตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน อาศัยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนรายใหญ่และเกษตรกรผู้เลี้ยง ในการให้ความร่วมมือตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์ โดยไม่ใช้งบประมาณของภาครัฐ ซึ่งวันนี้สิ่งที่ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างต่อเนื่องเริ่มบรรลุผล ทำให้ราคาไข่ไก่ขยับขึ้นใกล้เคียงต้นทุนการผลิต ช่วยให้เกษตรกรสามารถต่อยอดอาชีพต่อไป จากนี้จะยังคงสานต่อมาตรการเพื่อให้ราคาไข่ไก่มีเสถียรภาพ จากกิจกรรมส่งออกไข่ไก่ที่ยังคงเดินหน้าต่อ โดยเฉพาะกรมปศุสัตว์ได้เปิดตลาดสิงคโปร์เพิ่มอีก 49 ล้านฟองต่อเดือน จากที่ส่งออกในตลาดฮ่องกงอยู่แล้ว และช่วงเดือนพฤษภาคม โรงเรียนเปิดภาคเรียน ราคาไข่น่าจะดีขึ้นเป็นลำดับนายกฤษฎากล่าว

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า จากการพูดคุยกับเกษตรกรพบว่า ต่างพอใจกับราคาไข่ไก่ที่ปรับขึ้นนี้ เนื่องจากส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั้งประเทศ ที่แบกรับภาระขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าต่อไป ราคาจะดีขึ้นเรื่อยๆ หากทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหาคนละไม้คนละมือ ซึ่งเกษตรกรก็มีส่วนช่วยในเรื่องนี้ หากผลผลิตไข่มากก็ต้องปรับลดแม่ไก่ยืนกรง เมื่อผนวกกับภาคเอกชนที่เดินหน้าทั้งลดจำนวน GP และ PS รวมถึงแม่ไก่ยืนกรง และผลักดันการส่งออกไข่ไปต่างประเทศเพิ่มอีก ย่อมช่วยสร้างสมดุลและสร้างเสถียรภาพราคาไข่ไก่ได้อย่างยั่งยืน

  ผู้เลี้ยงไก่ไข่พอใจ!! มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาได้ผล

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด