svasdssvasds

นบข. อนุมัติ 500 ล้าน ทวงค่าเสียหาย "จำนำข้าว"

29 มี.ค. 2562 เวลา 11:03 น. 1.5k


นบข. อนุมัติกรอบวงเงิน 500 ล้าน ให้ อคส. - อ.ต.ก. ดำเนินการเรียกค่าเสียหายคู่สัญญาโครงการรับจำนำข้าว จี้! พาณิชย์เร่งระบายข้าวในสต็อกคงเหลืออีก 2 แสนตัน ให้หมดภายใน 15 พ.ค. ... 'ประยุทธ์' ห่วงแล้งข้าวเสียหาย สั่ง ก.เกษตรฯ จัดสรรน้ำให้เพียงพอ พร้อมขอร่วมมืองดปลูกข้าวนาปรังรอบ 3

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน (29 มี.ค. 62) ว่า นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ภาคกลาง จากเดือน เม.ย. เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูแล้ง ปริมาณน้ำอาจมีไม่เพียงพอต่อเพาะปลูก จึงขอความร่วมมือเกษตรให้งดการปลูกข้าวนาปรังรอบ 3 โดยให้ปลูกพืชอื่นทดแทน และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริหารจัดการน้ำให้มีเพียงพอต่อการเพาะปลูกของเกษตรกร

 

นบข. อนุมัติ 500 ล้าน ทวงค่าเสียหาย "จำนำข้าว"

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติการจ่ายชดเชยเงินส่วนต่างให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ในการดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ระหว่างเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2561 วงเงิน 1.9 ล้านบาท และเห็นชอบงบประมาณจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2560 ที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี กรอบวงเงิน 9,696 ล้านบาท ตั้งเป้า 1 ล้านไร่ ภายในปี 2564 และรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ การขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินคดีและเรียกค่าเสียหายกับคู่สัญญาโครงการรับจำนำข้าวที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง เพื่อให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก) สามารถดำเนินการได้กรอบวงเงินประมาณ 500 ล้านบาท
 


ด้าน นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คาดการณ์สต็อกข้าวโลกปีนี้จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทั้งนี้ ได้มีการหารือกับกระทรวงพาณิชย์ กรณีที่อินเดียให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ส่งออก 5% ของมูลค่าข้าวที่ส่งออก ทำให้กำหนดราคาข้าวได้ต่ำลง ซึ่งขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการขอความร่วมมือกับประเทศผู้ส่งออกข้าวเพื่อร่วมกันผลักดันให้อินเดียยกเลิกกรใช้มาตรการ

ที่ประชุมยังมีการรายงานสรุปตัวเลขการระบายข้าวคงเหลือปริมาณ 2 แสนตัน พร้อมกับข้าวที่อยู่นอกบัญชีอีกประมาณ 5-6 แสนตัน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อคส. และ อ.ต.ก. โดยที่ประชุมได้กำชับให้ อคส. และ อ.ต.ก. เร่งระบายให้หมด (ภายใน 15 พ.ค. 62) พร้อมกันข้าวบางส่วนที่หายไปจากบัญชีให้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย

 

นบข. อนุมัติ 500 ล้าน ทวงค่าเสียหาย "จำนำข้าว"

 

สำหรับสถานการณ์ข้าวโลกและข้าวในประเทศ ได้รายงานที่ประชุมฯ รับทราบ โดยคาดการณ์การผลิตข้าวโลกปีนี้จะมีปริมาณ 501 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.25% เนื่องจากผลผลิตข้าวของประเทศผู้ผลิตหลักเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอินเดีย ที่ได้ส่งเสริมพื้นที่ปลูกข้าวเพิ่มขึ้น ด้านการบริโภคข้าวโลก ประมาณการณ์จะอยู่ที่ 491 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.9% เนื่องจากหลายประเทศมีความต้องการข้าวเพื่อบริโภคและเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของประเทศเพิ่ม ทั้งจีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บังกลาเทศ และอินเดีย ขณะที่ การค้าข้าวโลกปีนี้คาดจะอยู่ที่ 47 ล้านตัน
 


ส่วนความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 4 โครงการ เพื่อดึงปริมาณข้าวส่วนเกินออกจากตลาด 9 ล้านตัน ในโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2561/2562 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ณ เดือน มี.ค. 2.5 แสนราย ปริมาณข้าว 1.4 ล้านตัน วงเงิน 15,679 ล้านบาท, โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวของสถาบันเกษตรกร ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อให้เกษตรกรแล้ว 292 ราย วงเงิน 11,605 ล้านบาท, โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก มีผู้เข้าร่วมโครงการรับซื้อข้าวเปลือกสูงสุด 194 ราย เก็บสต็อกสูงสุด 3.1 ล้านตัน และโครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันการเกษตร ขณะนี้มีเกษตรกรขอเข้าร่วมแล้วจำนวน 4,847 ราย วงเงินสินเชื่อรวม 529 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรเข้าร่วมประมาณ 10,000 ราย

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด