svasdssvasds

"จิณณ์ฯ" ชูกลยุทธ์ "เวลบีอิ้ง เซนทริค" สร้างความเข้าการใช้ชีวิตคนวัยเกษียณ

19 มี.ค. 2562 เวลา 8:43 น. 608

"จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ติ้ง" เดินเครื่องรุกตลาดผู้สูงวัยต่อเนื่อง ชูกลยุทธ์ "เวลบีอิ้ง เซนทริค" มุ่งสร้างความเข้าการใช้ชีวิต พร้อมจัดกิจกรรมดูแลรักษาสุขภาพเชิญลูกค้า 100 ราย หวังสร้างคนวัยเกษียณให้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะสร้างสังผู้สูงวัยที่มีประสิทธิภาพ

 

"จิณณ์ฯ" ชูกลยุทธ์ "เวลบีอิ้ง เซนทริค" สร้างความเข้าการใช้ชีวิตคนวัยเกษียณ

 

นางฐิตารี อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เปิดเผยว่า ในปีนี้ บริษัทกลยุทธ์ผลักดัน Wellbeing Centric เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การใช้ชีวิตอย่างไร้รอยต่อ รวมถึงการสร้างความเข้าใจถึงการใช้ชีวิตอย่างมีพลังแก่ผู้สูงวัย ซึ่งในโครงการของเราไม่ได้เป็นแค่เรื่องของคนอายุ 60 ปีเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของคนวัยกลางคนที่ต้องวางแผนชีวิตตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต ซึ่งในปีนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรม Customer Experience กิจกรรมที่เชิญชวนลูกค้ากลุ่มวีไอพีและกลุ่มผู้มีชื่อเสียงกว่า 100 คน มาร่วมค้นหาความหมายชีวิตครั้งใหม่ พร้อมสัมผัสประสบการณ์อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งในขณะนี้ โครงการ "จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้" แล้วเสร็จไปกว่า 80% และจะเสร็จสิ้นในเดือน มิ.ย. ที่จะถึงนี้ จะพร้อมเข้าอยู่

 

"จิณณ์ฯ" ชูกลยุทธ์ "เวลบีอิ้ง เซนทริค" สร้างความเข้าการใช้ชีวิตคนวัยเกษียณ

 

แพทย์หญิงกอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการทางการแพทย์ "จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้" เปิดเผยว่า โครงการนี้จัดขึ้นมามุ่งนำเสนอระบบการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrative Healthcare) เพื่อพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริการด้านสุขภาพอย่างครบถ้วน ภายใต้ความร่วมมือของ สถาบัน "จิณณ์ เวลเนส" ซึ่งเป็นสถาบันดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์คนวัยเกษียณ และโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพแบบบูรณาการของทางโครงการ ภายใต้แนวคิด Total Wellness Solutions ที่มุ่งเสนอระบบดูแลสุขภาพแบบบูรณาการและยังเป็นการนำแพทย์แผนปัจจุบันมาผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาเทคโนโลยี เพื่อจัดสรรความสมดุลของร่างกาย จิตใจ และจิตปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท พร้อมที่จะขับเคลื่อนสังคมของผู้สูงวัย หรือ Active Aging Living ของเมืองไทยในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

"จิณณ์ฯ" ชูกลยุทธ์ "เวลบีอิ้ง เซนทริค" สร้างความเข้าการใช้ชีวิตคนวัยเกษียณ

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดหวังที่จะผลักดันให้โครงการ "จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้" เป็นที่รู้จักและสร้างการรับรู้ผ่านการประชาสัมพันธ์ในทางออนไลน์ เพื่อรองรับการวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคตของผู้สูงวัย รวมไปถึงกลุ่มวัยกลางคนที่จะวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคต ปัจจุบัน โครงการได้สร้างบนเนื้อ 20 ไร่ จาก 140 ไร่ บนถนนพหลโยธินขาออก ซึ่งจุดเด่นของโครงการนี้ คือ เป็นโครงการแห่งแรกในโลกที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นที่สามารถให้อยู่ได้แค่ผู้สูงวัย และจุดเด่นอีกแง่ คือ ในโครงการมีพร้อมทุกอย่างในการสร้างสมดุลการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีกิจกรรมให้ทำ มีสถานบันรักษาโดยใช้ธรรมชาติรักษา มีเทคโนโลยีควบคุมวัดความสมดุลในร่างกาย ซึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นกับผู้สูงวัย หรือ ผู้ที่อยู่ในโครงการ ก็สามารถที่จะส่งค่าให้ทางสถาบันรับรู้และพร้อมที่จะเข้ามาดูแลช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทั้งนี้ ทำให้บริษัทมั่นใจที่จะสามารถขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัยในอนาคตของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน

 

"จิณณ์ฯ" ชูกลยุทธ์ "เวลบีอิ้ง เซนทริค" สร้างความเข้าการใช้ชีวิตคนวัยเกษียณ

"จิณณ์ฯ" ชูกลยุทธ์ "เวลบีอิ้ง เซนทริค" สร้างความเข้าการใช้ชีวิตคนวัยเกษียณ

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด