นายกฯ สัญญา "ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด" และเราจะเดินหน้าไปด้วยกัน

18 มี.ค. 2562 เวลา 4:09 น. 1.1k

นายกฯ สัญญา "ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด" และเราจะเดินหน้าไปด้วยกัน


วันนี้ (18 มี.ค. 62) ที่อาคารอิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "กองทุนแห่งชาติเพื่อประชาชน แก้จน ลดเหลื่อมล้ำ" จัดโดย "ฐานเศรษฐกิจ" และสื่อเครือเนชั่น เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มีสาระสำคัญว่า

นายกรัฐมนตรี ชี้ว่า ปัญหาความเดือดร้อนของประเทศมีมากมายหลากหลายแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่ ในการแก้ปัญหาประเทศไม่อาจเริ่มจาก 7 ไป 8 แต่ต้องเริ่มจาก 1 เพาะเมล็ด บ่มเพาะให้เติบโตและสืบสวน เพาะเมล็ดรุ่นใหม่หมุนเวียนต่อเนื่องไป โดยต้องบริหารจัดการให้สามารถเดินไปข้างหน้าพร้อมกัน ไม่อาจละทิ้งใครไว้ข้างหลังได้ 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้เอาปัญหามาคลี่และแก้ปัญหาตามความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน โดยให้แต่ละส่วนฟื้นความเข้มแข็งขึ้นมา เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น ด้องดำเนินการอย่างนี้จึงจะแก้ปัญหาได้
 

นายกฯ สัญญา "ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด" และเราจะเดินหน้าไปด้วยกัน


ส่วนเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนและฐานรากนั้น 5 ปี รัฐบาลใช้งบประมาณไปกว่า 35,000 ล้านบาท ทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจจำนวนมากนับแสนโครงการหลากหลายกิจกรรม ไม่รวมที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งทุกคนต้องปรับตัวลุกขึ้นมาแก้ปัญหาของตนเองและชุมชน เรียนรู้ให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยต้องมีความพอเพียงเป็นจุดเริ่มจึงจะเข้มแข็ง

"เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่ความเท่าเทียม สิ่งที่รัฐบาลทำและให้มาตลอด คือ ให้โอกาส ต้องเปิดกว้างให้ทุกคน อยู่ที่ว่าจะสานต่อหรือไม่ รวมทั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญอันหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ทุกคนมีรายได้สูงขึ้นเพิ่มขีดความสามารถสร้างศักยภาพประเทศต่อไป"
 

นายกฯ สัญญา "ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด" และเราจะเดินหน้าไปด้วยกัน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวย้ำหลายครั้งว่า การแก้ปัญหาประเทศต้องต่อเนื่อง ก่อนตั้งคำถามต่อที่ประชุมว่า ไทยเรามีมา 800 กว่าปี ทำไมต้องทิ้งของเก่า รวมทั้งย้ำอย่าลืมอดีต 2557 ผมไม่เคยลืม หลับตาก็ยังเห็นติดตา สัญญากับผมได้ไหมว่า เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน พี่จูงน้อง เพื่อนจูงเพื่อน อย่าติดกับดักความขัดแย้งเดิม ความยากจนแบบเดิม ๆ อีก ทุกคนเกิดที่นี่และจะตายที่นี่ ผมขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุด ตราบใดที่ยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องทำ อย่าทำลายแผ่นดินเกิดของท่าน แม้ด้วยความไม่ตั้งใจ

จากนั้นได้เชิญชวนสมาชิกกองทุนฯ ที่ร่วมประชุมนับหมื่นคนว่า "ไปข้างหน้าด้วยกันด้วยใจเพชร" พร้อมทิ้งท้ายว่า "รักทุกคน"

นายกฯ สัญญา "ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด" และเราจะเดินหน้าไปด้วยกัน