svasdssvasds

SME D Bank ผนึก สคช. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกอบอาชีพอิสระ

05 มี.ค. 2562 เวลา 5:34 น. 603

ธพว. จับมือ สคช. ทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ผ่านกิจกรรมเติมทักษะมาตรฐานวิชาชีพ หนุนสร้างโอกาสเติบโตต่อยอดสู่แหล่งทุน ปูทางชีวิตดีมีสุข เบื้องต้น นำร่องติดปีกผู้แสดงเจตจำนงร่วมโครงการ "ฮักแท็กซี่ฯ" สำเร็จแล้วกว่าร้อยราย เดินหน้าขยายสู่สาขาอาชีพอิสระอื่น ๆ

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารได้ร่วมมือกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำรวจสถานภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย พบว่า ประเทศไทยยังมีผู้ประกอบการรายเล็ก หรือ "จุลเอสเอ็มอี" กว่า 3 ล้านราย อยู่นอกระบบ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ โดยที่ผ่านมาเข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและมีขีดความสามารถทางธุรกิจต่ำมาก ดังนั้น ธนาคารจึงกำหนดบทบาทเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของภาครัฐที่จะดูแลสนับสนุนและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
 

SME D Bank ผนึก สคช. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกอบอาชีพอิสระ


ทั้งนี้ แนวทางการสนับสนุนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จะมอบ "3 เติม" ได้แก่ เติมทักษะ เติมทุน และเติมคุณภาพชีวิต โดยด้าน "เติมทักษะ" เพิ่มความรู้ ความสามารถการประกอบอาชีพอิสระ ให้มีมาตรฐานดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เข้าร่วมโครงการกับ SME D Bank จะได้รับการเติมทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต พัฒนาบรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการ ระบบการเงิน ระบบขนส่ง และการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนด้านอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น

"ธนาคารได้รับความร่วมมือจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพอิสระ มาทำหน้าที่จัดฝึกอบรมความรู้และประเมินผล เบื้องต้น นำร่องเติมทักษะให้แก่ผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซี่ ในกิจกรรม "ติดปีกฮักแท็กซี่ ทะยานสู่บริการที่เหนือกว่า" ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง มีผู้ขับแท็กซี่ผ่านกิจกรรมดังกล่าวแล้ว 137 คน ทั้งหมดต่างพอใจที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ เพราะช่วยการันตีคุณภาพเป็นแท็กซี่มืออาชีพ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้โดยสาร นำไปสู่การสร้างโอกาสดี ๆ ในการประกอบอาชีพต่อไป"
 

SME D Bank ผนึก สคช. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกอบอาชีพอิสระ


นายมงคล กล่าวต่อไปอีกว่า จากความสำเร็จดังกล่าว ธนาคารและ สคช. จึงร่วมกันขยายการเติมทักษะให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระสาขาอื่น ๆ เช่น ธุรกิจเสริมสวย ธุรกิจขนส่งชุมชน ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร เป็นต้น เมื่อได้รับการเติมทักษะแล้ว หากต้องการเงินทุนเพื่อต่อยอดอาชีพ ธนาคารได้เตรียมบริการเติมทุนผ่านโครงการสินเชื่อต่าง ๆ เช่น สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยถูกสำหรับบุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เพียง 0.42% ต่อเดือน ปีที่ 4-7 อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย และหากยกระดับเข้าสู่การเป็นนิติบุคคล จัดทำบัญชีเดียว อัตราดอกเบี้ยจะถูกลงไปอีก โดย 3 ปีแรก เหลือเพียง 0.25% ต่อเดือนเท่านั้น ส่วนปีที่ 4-7 อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย และสินเชื่อเถ้าแก่ 4.0 สำหรับนิติบุคคล ดอกเบี้ยถูกสุดในระบบเพียง 0.08% ต่อเดือน คงที่นาน 7 ปี (ตลอดอายุสัญญา) กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนเพียง 410 บาทต่อวัน เป็นต้น

"เมื่อได้รับการเติมทักษะและเติมทุนจะนำไปสู่การเติมคุณภาพชีวิต ช่วยให้ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ รวมถึงครอบครัว อยู่ดี กินดี มีสวัสดิการในชีวิตมั่นคง คุณภาพชีวิตดีขึ้น ประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงด้านเศรษฐกิจเท่านั้น ยังส่งผลดีไปในด้านสังคมอยู่ดีมีสุขอีกด้วย"
 

SME D Bank ผนึก สคช. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกอบอาชีพอิสระ


นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการ สคช. กล่าวว่า สคช. ดำเนินงานตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลในหลากหลายมิติ ประสานความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดงาน โดยความร่วมมือกับ SME D Bank ในครั้งนี้ ถือเป็นความก้าวหน้าของความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่ง สคช. จะดำเนินการฝึกอบรมเติมทักษะที่จำเป็นให้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระในสาขาต่าง ๆ เมื่อผ่านการฝึกอบรมและประเมินแล้ว ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ยืนยันตัวตนในอาชีพ การันตีความสามารถ ช่วยสร้างเสริมโอกาสในอาชีพที่ทำอยู่ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย สร้างความมั่นคงและยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพคนไทยในทุก ๆ สาขาวิชาชีพ

SME D Bank ผนึก สคช. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกอบอาชีพอิสระ

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด