svasdssvasds

ธพว. ขายหนี้ด้อยคุณภาพ 8.5 พันล้าน เพิ่มศักยภาพระดมทุนปล่อยสินเชื่อใหม่

25 ธ.ค. 2561 เวลา 9:27 น. 1.1k
ธพว. ขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 8,500 ล้านบาท ให้ 4 บริษัท AMC ชี้! ช่วยเสริมสถานะความมั่นคงทางการเงิน ลดภาระติดตามหนี้ ระดมทุนปล่อยสินเชื่อใหม่คุณภาพดีได้มูลค่าเพิ่ม 2 เท่าthumbnail_1
นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ดำเนินการขายสิทธิเรียกร้องสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน ประเภทเช่าซื้อ และประเภทหลังตัดจำหน่ายหนี้สูญทางบัญชี ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก จำนวนรวม 8,500 ล้านบาท จำนวน 14,294 ราย ให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) ได้แก่ 1.บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2.บริษัทบริหารสินทรัพย์ คอลเลคเซียส จำกัด 3.บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์คลูซีฟ จำกัด และ 4.บริษัทบริหารสินทรัพย์ ซีเอฟ เอเชีย จำกัด


thumbnail_3

สำหรับทรัพย์ที่ธนาคารได้ขายออกไปนั้น เป็นกลุ่มลูกหนี้ที่หยุดดำเนินกิจการ หรือ เลิกกิจการ หรือ ประวิงเวลาการชำระหนี้ หรือ ไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขหนี้ โดยจากการขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพครั้งนี้ จะช่วยให้ธนาคารลดภาระด้านบริหารจัดการติดตามหนี้ รวมถึงลดหนี้ NPLs ได้ถึง 5,923 ราย มูลค่าเงินต้น 4,361 ล้านบาท รวมถึงมีส่วนให้ธนาคารสามารถลดน้ำหนักความเสี่ยง ทำให้สถานะทางการเงินมีความมั่นคงเข้มแข็งยิ่งขึ้น สามารถนำไประดมเงินทุนปล่อยสินเชื่อคุณภาพดีให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายใหม่ต่อไปได้ ซึ่งจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า 2 เท่าจากมูลค่าขายออกไป นอกจากนั้น ภายในปีหน้า (2562) จะขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพิ่มเติมอีก ทั้งมีประกันและไม่มีประกัน จำนวน 10,000 ล้านบาท

แอดฐานฯ
logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด