svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิด 4 สิทธิบัตร สุดยอดนวัตกรรม!!

28 ตุลาคม 2561
มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิด 4 สิทธิบัตร สุดยอดนวัตกรรมผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาตนเองได้ค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ของสังคมประเทศชาติในหลายรายการ โดยได้รับการรับรองจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และโอนสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยศรีปทุมแล้ว จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กล่องบรรจุ, ถุงบรรจุศพ, ภาชนะบรรจุสารดับกลิ่น, อุปกรณ์ปลูกหญ้า

ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวประกอบด้วย ผลงานสิทธิบัตร รายการที่ 1 ผลิตภัณฑ์ "กล่องบรรจุ" สิทธิบัตรเลขที่ 39761 "กล่องบรรจุ" หรือ กล่อง Black Smile เป็นกล่องกระดาษสำหรับบรรจุถ่านกัมมันต์ ดูดซับกลิ่น กำจัดกลิ่นเป็นกล่องกระดาษที่ถูกออกแบบมาให้ดูเรียบง่าย ด้วยตัวกล่องที่มีสีขาวล้วนรูปทรงสี่เหลี่ยมคล้ายกระถางต้นไม้ เจาะเป็นรูเล็ก ๆ ไว้สำหรับระบายอากาศและดูดซับกลิ่น เหมาะสำหรับวางในตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า หรือที่ ๆ ต้องการดูดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์


art_42286238 (1)

ผลงานสิทธิบัตร รายการที่ 2 ผลิตภัณฑ์ "ถุงบรรจุศพ" สิทธิบัตรเลขที่ 41452 "ถุงบรรจุศพ" หรือ "ถุงฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นศพ" มีไว้เพื่อบรรจุศพหรือสิ่งของอย่างอื่นที่ต้องการกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค ซึ่งต้องใช้ร่วมกันกับส่วนที่เป็นระบบกำจัดกลิ่น (Odorous Eliminator) และใช้เป็นอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายศพจากที่เกิดเหตุในทุกสภาพพื้นที่ ช่วยป้องกันและให้ความปลอดภัยกับตำรวจ หน่วยกู้ภัย แพทย์ ตลอดจนญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิต เพื่อไม่ให้ติดเชื้อโรคจากศพที่เสียชีวิตด้วยโรคติดต่อร้ายแรงต่าง ๆ

นอกจากนี้ ยังใช้กับศพที่รอการพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากการเสียชีวิตที่ไม่ปกติจากอุบัติเหตุต่าง ๆ มาเป็นเวลานาน จนสภาพศพเน่าเปื่อยและมีกลิ่นเหม็น เช่น อาชญากรรม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว อุทกภัย สึนามิ ดินโคลนถล่ม หรือได้รับอันตรายจากสารเคมี เป็นต้น

ผลงานสิทธิบัตร รายการที่ 3 ผลิตภัณฑ์ "ภาชนะบรรจุสารดับกลิ่น" สิทธิบัตรเลขที่ 41452 ผลิตภัณฑ์ "ภาชนะบรรจุสารดับกลิ่น" หรือ ถ่านดูดกลิ่นประสิทธิภาพสูง "Black Smile" จัดเป็นนวัตกรรมระดับโลก ด้านผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับดูดซับกลิ่นหรือซับก๊าซพิษที่เป็นแก๊สโมเลกุลเบา เช่น ใช้กำจัดแก๊ส ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ฟอร์แมลดีไฮด์ หรือ แอมโมเนีย โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดซับด้วยกระบวนการออกซิไดส์และเติมโลหะ จึงมีประสิทธิภาพสูงในการขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์มากกว่าถ่านดูดกลิ่นทั่ว ๆ ไป เพราะถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากโรงงานทั่วไปจะดูดซับแก๊สดังกล่าวได้น้อย

และผลงานสิทธิบัตร รายการที่ 4 ผลิตภัณฑ์ "อุปกรณ์ปลูกหญ้า" สิทธิบัตรเลขที่ 61530 ผลิตภัณฑ์ "อุปกรณ์ปลูกหญ้า" หรือเรียกง่าย ๆ ว่า "เครื่องปลูกหญ้า ปลูกอ้อย" เป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำไปใช้ปลูกหญ้าเนเปียร์และ/หรืออ้อย "แบบท่อนในแนวนอน" ได้เป็นอย่างดี มีราคาถูก ใช้งานง่าย ไม่เหนื่อยแรง ปลูกได้วันละ 10-15 ไร่ โดยใช้แรงงานปลูกเพียง 3 คน รวมคนขับรถไถที่ใช้ในการลากจูง (ปกติปลูกได้ประมาณ 1 ไร่ต่อคนต่อวัน) ช่วยลดปัญหาของเกษตรกรในการปลูกอ้อยและ/หรือหญ้าเนเปียร์ ที่มีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และปัญหาจากข้อจำกัดของอุปกรณ์การปลูกที่มีจำหน่ายโดยทั่วไป

นี่จึงเป็นตัวอย่างของความสำเร็จ ที่นักวิจัยสามารถนำองค์ความรู้ในห้องเรียน ไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้งานได้จริงเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเศรษฐกิจของประเทศชาติ

595959859