svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

'โคเวสโตร' ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย

15 ตุลาคม 2561
'โคเวสโตร' ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย สนับสนุนมหกรรมการศึกษา "EDUCA 2018" มุ่งมั่นผลักดันแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการศึกษา

บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นผลักดันแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน "EDUCA 2018" มหกรรมทางการศึกษา ครั้งที่ 11 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17–19 ต.ค. 2561 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน "The Value of Teachers : คุณค่าของครู"

โคเวสโตร (ประเทศไทย) ได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของโคเวสโตร โดยในปีที่ผ่านมา ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับโครงการ "โคเวสโตร สร้างครูต้นแบบ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างให้เป็นครูต้นแบบที่สามารถถ่ายทอด ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธีและเป็นระบบไปยังนักเรียนในโรงเรียนของตนได้ ซึ่งได้รับการตอบรับจากโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นอย่างดียิ่ง

ในปีนี้ โคเวสโตรได้ร่วมสนับสนุนมหกรรมทางการศึกษา EDUCA 2018 ด้วยเล็งเห็นว่า กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนขององค์กรฯ

ดร.เยอร์เก้น มายน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เพื่อความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักที่โคเวสโตรให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด เรามีความยินดีเป็นอย่างมาก ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมนานาชาติด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ ที่จะได้ร่วมกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของครู ในฐานะผู้ที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการวางรากฐานด้านความคิดและการพัฒนาของเยาวชน ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป รวมถึงการตระหนักรู้และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญอีกด้วย โดยเราหวังว่า กิจกรรมนี้จะช่วยให้เราได้เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนด้านการพัฒนาด้านการศึกษาในประเทศไทยอย่างยั่งยืนได้อีกแรงหนึ่ง

งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 จะจัดขึ้นที่อิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดย บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด จะเข้าร่วมแบ่งปันความรู้ในการประชุมเชิงปฎิบัติการ ในหัวข้อ "สร้างสรรค์นวัตกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม PLC" โดยอาจารย์ผกาพันธุ์ วีระสิงห์ และคณะครูโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ในวันที่ 17 ต.ค. 2561 เวลา 15.30–17.00 น. ณ ห้อง 202 และหัวข้อ "การจัดการเรียนรู้ตามแนวสิ่งแวดล้อมศึกษา ในโรงเรียน Eco School" โดย ผอ.วสันต์ ปัญญา และคณะครูจากโรงเรียนเมืองกระบี่ ในวันที่ 19 ต.ค. 2561 เวลา 13.30–15.00 น. ณ ห้อง 204

595959859