svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เกาะติดอีอีซี | ปัดเอี่ยวที่ราชพัสดุ

10 ตุลาคม 2561
101061-2021

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ชี้แจงว่า จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า อีอีซีจะนำที่ดินราชพัสดุ บริเวณ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 4 พันไร่ มาพัฒนาเป็นเมืองใหม่นั้น ทาง สกพอ. ขอยืนยันว่า ไม่มีแผนที่จะนำที่ดินดังกล่าวมาใช้ทำประโยชน์ และไม่เคยขอโอนมาจากกรมธนารักษ์แต่อย่างใด ดังนั้น ที่ราชพัสดุดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์ ภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพเรือเช่นที่เป็นอยู่เดิม รวมทั้งไม่เคยมีการเจรจากับเอกชนรายใด ๆ ที่จะนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น

สกพอ. เห็นว่า การชี้แจงของกรมธนารักษ์ ที่ว่า "ที่ดินราชพัสดุ บริเวณ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ยังคงอยู่ในครอบครองของกองทัพเรือ" นั้น เป็นคำชี้แจงของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลพื้นที่ จึงเป็นข้อเท็จจริง ที่ไม่สมควรกล่าวอ้างเป็นอย่างอื่น


11-3407-101061-2018

โดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ได้กำหนดแนวทางตาม พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไว้ว่า การขอโอนที่ดินราชพัสดุจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมี 4 ปัจจัยสำคัญ ครบถ้วนไว้ ประกอบด้วย ต้องมีความจำเป็นที่จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวชัดเจน มีการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่อย่างละเอียด ต้องผ่านความเห็นชอบของ กพอ. และการโอนย้ายจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการดูแลผลกระทบต่อประชาชนและต้องมีการเยียวยาอย่างพอเพียง

ดังนั้น สกพอ. ยืนยันว่า ไม่เคยมีแผนงานและไม่ได้รับการติดต่อจากเอกชนรายใด ขอใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อกิจการใด ๆ ทั้งสิ้น


……………….
คอลัมน์ : เกาะติดอีอีซี

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,407 วันที่ 7 - 10 ต.ค. 2561 หน้า 11

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
"ธนารักษ์ – ซีพี" แจงปมที่ราชพัสดุโยธะกา ด้าน ทร. ขอตรวจสอบข้อมูล
เกาะติดที่ดินราชพัสดุแปดริ้ว 4,000 ไร่

เพิ่มเพื่อน
595959859