svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"สภาวิศวกร" จี้! ทบทวน "เทอร์มินัล 2" ชี้ ทอท. ทำนอกแผนแม่บทสุวรรณภูมิ

10 ตุลาคม 2561
เมื่อเวลา 10.00 น. นายไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร พร้อมด้วย นายพรชัย สกุลรัตนาสุภา อนุกรรมการกิจการพิเศษ สภาวิศวกร เป็นตัวแทนสภาวิศวกร เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมี นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนมารับหนังสือ

DSCF5441

นายไกร กล่าวว่า หนังสือที่ยื่นถึงนายกรัฐมนตรี เป็นข้อเสนอแนะการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร หลังที่ 2 (Terminal 2) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพราะตามที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการก่อสร้างเทอร์มินัล 2 บริเวณทิศตะวันออกติดกับอาคารผู้โดยสารเดิมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งแตกต่างไปจากผังแม่บท หรือ มาสเตอร์แพลน ที่ได้ออกแบบไว้แล้วตั้งแต่ปี 2533 สภาวิศวกรในฐานะที่เป็นองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญในการให้คำปรึกษา หรือ ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านวิศวกรรม รวมทั้งด้านเทคโนโลยี ตามมาตรา 7(6) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มีข้อเสนอแนะ 2 ข้อ

1.มาสเตอร์แพลน คือ ผังแม่บท หรือ ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการแก่ผู้โดยสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการพัฒนาแบ่งเป็นระยะเวลา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารตามที่กำหนดไว้ในมาสเตอร์แพลนที่ได้ออกแบบไว้แล้วตั้งแต่ปี 2533 ทั้งนี้ การดำเนินการใด ๆ ที่แตกต่าง หรือ นอกเหนือมาสเตอร์แพลน ควรต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบอย่างรอบคอบ รวมถึงการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

2.อาคารเทอร์มินัล 2 ของ ทอท. ที่นำเสนอนี้ ไม่ได้ปรากฏอยู่ในมาสเตอร์แพลนตั้งแต่แรกแต่อย่างใด หากจะดำเนินการออกแบบและก่อสร้างเทอร์มินัล 2 แล้ว อาจจะสร้างปัญหา เช่น โครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยาน ระบบคมนาคมทั้งภาคพื้นและอากาศ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติโดยรวมได้ เนื่องจากการจัดการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่มีมากกว่า 20 ระบบ ผลกระทบที่มีต่อการจัดการดังกล่าวนี้จะส่งผลให้เกิดการลดระดับในการให้บริการ ลดความน่าเชื่อถือในการเป็นศูนย์กลางคมนาคมทางอากาศยานในภูมิภาคนี้ เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย ซึ่งส่งผลทางลบแก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้

"สภาวิศวกรจึงขอกราบเรียนข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อนายกรัฐมนตรีโปรดพิจารณาสั่งการให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาบริหารโครงการ และทบทวนโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ต่อไป" นายไกร กล่าว


595959859