svasdssvasds

ทอท.แจงพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิงบปี54-60คืบพร้อมเปิดบริการปลายปี63

26 ก.ค. 2561 เวลา 9:33 น. 614
26 กรกฎาคม 2561- ทอท.รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) ขณะนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2561) การก่อสร้างในภาพรวมมีความคืบหน้าเป็นลำดับกว่าร้อยละ 30.62 โดย ทอท.คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จทั้งโครงการในช่วงกลางปี 2563 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ในช่วงปลายปี 2563

aot6

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า ตามที่ ทอท.ได้ดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) (ระยะ 2) โดยได้นำโครงการดังกล่าวเข้าร่วมเป็นโครงการต้นแบบตามโครงการของ Construction Sector Transparency Initiative (CoST) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสและการตรวจสอบโครงการก่อสร้างของภาครัฐ

โดยใช้กลไกการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ในโครงการก่อสร้างของภาครัฐ เพื่อนำมาใช้ยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างของภาครัฐในประเทศไทย ซึ่งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ทอท.ได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานก่อสร้างตามโครงการพัฒนาฯ และมีความคืบหน้าในการดำเนินงาน ดังนี้

aot5

(1) งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้าง และงานระบบหลัก) (CC1/1) บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ระยะเวลาดำเนินการ 780 วัน ขณะนี้งานมีความก้าวหน้างานแล้วกว่าร้อยละ 83.01 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2561

(2) งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2- 4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) (CC1/2) PCS Joint Venture ประกอบด้วย บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไชน่าสเตท คอนสตรัคชั่น เอนยิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ระยะเวลาดำเนินการ 660 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างเสาด้านทิศตะวันตกและตะวันออกของอาคาร Midfield Satellite 1 และกำแพงคอนกรีตภายในอุโมงค์ด้านทิศใต้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2562

aot4

(3) งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก (CC2/1) อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) ซึ่งจะสามารถประกาศประกวดราคาได้ในเดือนตุลาคม 2561 และได้ผู้รับจ้างภายในเดือนมกราคม 2562 ระยะเวลาดำเนินงาน 18 เดือน คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563

(4) งานจ้างก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก (CC2/2) อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR โดยคาดว่าจะสามารถประกาศประกวดราคาได้ในเดือนพฤศจิกายน 2561 และได้ผู้รับจ้างภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ระยะเวลาดำเนินงาน 29 เดือน
(5) งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (CC3) กิจการค้าร่วมเอสจี แอนด์ อินเตอร์ลิ้งค์ เป็นผู้รับจ้าง
เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ระยะเวลาดำเนินการ 990 วัน ขณะนี้มีความก้าวหน้างานแล้ว กว่าร้อยละ 38.85 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2562

aot3

(6) งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) (CC4) นิติบุคคลร่วมทำงานไออาร์ทีวีเป็นผู้รับจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนงานก่อสร้างและสำรวจออกแบบ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2563
(7) งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก) (CC5) นิติบุคคลร่วมทำงานล๊อกซเลย์ – แอลพีเอส ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนการบริหารโครงการออกแบบและทดสอบที่จุดผลิต คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2563

(8) งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาเข้า) (CC6) อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR ซึ่งจะสามารถประกาศประกวดราคาได้ภายในเดือนสิงหาคม 2561 และได้ผู้รับจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 ระยะเวลาดำเนินงาน 18 เดือน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2563

aot2

ทั้งนี้ คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จทั้งโครงการในช่วงกลางปี 2563 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปลายปี 2563ซึ่งจะทำให้ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มขึ้นจากเดิม 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี

aot1

aot e-book-1-503x62